zrealizowane projekty UE

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową

Zarząd Powiatu w Piszu powołał komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. w zakresie:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
  • promocji i ochrony zdrowia

Do pobrania poniżej: uchwała Nr 31/130/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 marca 2022 r. (w wersji pdf)