Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia

Zarząd Powiatu w Piszu rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych powiatu piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia.

W załączeniu treść uchwały Nr 40/99/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w zakresie kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki oraz promocji i ochrony zdrowia.