Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Piszu

Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2021 r. w następujących obszarach:

  1. kultura oraz ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
  2. kultura fizyczna i turystyka
  3. promocja i ochrona zdrowia

Termin składania ofert upływa w dniu 21 maja 2021 r.
 
Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-62; osoba do kontaktu: Elżbieta Czaporowska.