Brak uwag do oferty Klubu Sportowego „Power Factory”

16 marca 2023 r.

INFORMACJA STAROSTY PISKIEGO NT. BRAKU UWAG
DO UPROSZCZONEJ OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. „UDZIAŁ ZAWODNIKÓW KLUBU SPORTOWEGO POWER FACTORY W MISTRZOSTWACH EUROPY XPC W TRÓJBOJU SIŁOWYM 2023”

WP.525.1.2023

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa pt. „Udział zawodników Klubu Sportowego Power Factory w Mistrzostwach Europy XPC w Trójboju Siłowym 2023” została złożona przez Klub Sportowy „Power Factory” 8 marca 2023 r.

Oferta została zamieszczona 8 marca 2023 r. na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl, na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przed budynkiem przy ul. Warszawskiej 1.


Przedmiotowa oferta została zamieszczona wraz z informacją o możliwości składania uwag dotyczących realizacji zadania przestawionego w uproszczonej ofercie. Uwagi można było składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1 (Wydział Promocji i Rozwoju) w godzinach od 7.30 do 15.30 bądź za pośrednictwem poczty na ww. adres. Uwagi można było również przesłać na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl. Uwagi mogły być wnoszone w terminie do 15 marca 2023 r.

We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi do przedmiotowej oferty.

 

Starosta Piski

/-/ Andrzej Nowicki