Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Naczelnik Wydziału: dariusz [dot] gwiazdaatpowiat [dot] pisz [dot] pl (inż. Dariusz Gwiazda)

ul. Warszawska 1
tel. (0-87) 425 46 62
Pokoje: 3, 4, 5a, 6, 7, 8

Numery rachunków do wpłat za:

  • 22 9364 0000 2002 0840 0015 0071
    • usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

 

  1. Wydawanie wyrysów i wypisów z operatów ewidencji gruntów do celów hipotecznych, zalesień itp.
  2. Wydawanie zaświadczeń o okresach prowadzenia gospodarstw rolnych do celów emerytalnych.
  3. Udostępnianie danych opisowych ewidencji gruntów o właścicielach działek lub nieruchomości dla potrzeb budownictwa, ZUS, KRUS, Urzędów Skarbowych.
  4. Klasyfikacja gleboznawcza gruntów.
  5. Udostępnianie dla rzeczoznawców majątkowych materiałów dla sporządzania operatów szacunkowych nieruchomości.
  6. Przyjmowanie zgłoszeń robót geodezyjnych.
  7. Udostępnianie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego materiałów geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do wykonania zgłoszonych prac.