GN.6845.2.7.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

08.09.2023

GN.6845.2.7.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Nieruchomości lokalowe - lokale użytkowe nr 4 i nr 5, usytuowane w budynku użytkowym nr 5, położonym w Piszu przy ul. Lipowej, stanowiące własność Powiatu Piskiego