Ku końcowi dobiega projekt "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe"

28.10.2022

Ku końcowi dobiega projekt "Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe"

logo Interreg Polska Litwa

Ku końcowi dobiega projekt pn. „Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” realizowany we współpracy z naszym litewskim partnerem z rejonu Alytus- gimnazjum w Butrymonis.

Przypominamy, że w ramach projektu w prańskim Muzeum nastąpiła zmiana stałej ekspozycji obejmująca zarówno roboty budowlane jak wymianę stałej ekspozycji. Wnętrze Muzeum, po 80 latach od jego otwarcia, zyskało nowa aranżację dostosowaną do potrzeb współczesnego odbiorcy. Ponadto, przygotowano materiały audiowizualne  i graficzne związane z życiem K.I. Gałczyńskiego, które również stanowią element wystawy stałej i uatrakcyjnią zwiedzanie placówki. By dopełnić wszystkich elementów zaplanowanych w ramach zmiany ekspozycji stałej, w muzeum, nastąpi jeszcze wykonanie systemu sterowania oświetleniem i multimediami wraz z dostawą  sprzętu stanowiącego elementy wystawy stałej. Będą to jedne z ostatnich elementów do całościowej wymiany ekspozycji stałej muzeum, jednak ze względu na problemy ze znalezieniem wykonawcy zadania, działanie to wydłużyło się w czasie i planowane jest do realizacji w listopadzie. W ramach realizacji projektu zaplanowano jeszcze realizację krótkiego materiału filmowego nt. obu muzeów – przypominamy, że nasz partner również realizuje zadania dotyczące utworzenia muzeum w Butrymonis i konserwacji zebranych muzealiów.

Do Prania, w ramach 2 etapu realizacji całości zadania, wróciły też pozostałe zbiory muzealne (zbiory papierowe) poddawane dotychczas specjalistycznej konserwacji. Dzięki temu, wiele nowych eksponatów zyska światło dzienne ponieważ możliwe będzie ich udostepnienie (wystawienie) zwiedzającym. Dotychczas wiele zbiorów papierowych ze względu na ich stan techniczny i wizualny było schowane w miejscu niedostępnym dla zwiedzających. W planie jest jeszcze realizacja szkolenia dla pracowników muzealnych z polski i Litwy, które przygotuje muzealników do należytego dbania o eksponaty.  

Projekt to nie tylko działania „twarde”. jednym z jego elementów są działania mające na celu zacieśnianie więzi pomiędzy naszymi krajami partnerskimi.  Mając to na uwadze zaplanowano wspólne działania z udziałem młodzieży. Jednym z takich działań był obóz polsko- litewski, który odbył się w dniach 16-18 września na terenie powiatu piskiego. Jego uczestnicy, poza integracją, wzięli udział w warsztatach kaligraficznych i odwiedzili Izbę Regionalną w Wejsunach. Wspólne spotkanie było okazją nie tylko do wzajemnego poznania się ale również poznania kultury regionalnej. Warsztaty z kaligrafii były nawiązaniem do Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu, a jego uczestnicy otrzymali zestawy do kaligrafii z symbolicznym zielonym piórem nawiązującym do znanego utworu Gałczyńskiego „Teatrzyk zielona gęś”. Polska młodzież, w ramach rewizyty, odwiedzi również naszego partnera i weźmie udział w tożsamym obozie na Litwie.

W niedługim czasie ( w grudniu) odbędzie się konferencja kończąca projekt, na której podsumowane zostaną wszelkie działania realizowane zarówno przez Powiat Piski jak i naszego litewskiego partnera. Konferencja wraz z krótką wizytą studyjną z udziałem litewskiego partnera planowana jest na terenie naszego powiatu a jej uczestnicy odwiedzą Muzeum w Praniu. Mieszkańcy naszego powiatu natomiast będą mieli okazję oglądać wystawę dot. litewskiej placówki partnerskiej – wystawa dostępna będzie od grudnia br. i na bieżąco będziemy Państwa informować o miejscach, w których będzie można ją oglądać.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Liderem projektu nr LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe” jest Powiat Piski, partnerem- litewski Alytus r. Gimnazjum Butrimonys.

Wartość projektu wynosi 746 161,24 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Litwa- Polska wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych, tj. 634 237,05 EUR, wkład własny partnerów stanowi 15 %, tj. 111 924,19 EUR.

Projekt realizowany w ramach Priorytet 1 – Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami; 1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczegow turystyce na obszarze transgranicznym;

/Unia Europejska nie ponosi odpowiedzialności za podane informacje/

 

-28.10.2022-

informacja o dofinansowaniu wkładu własnego ze środków Ministra Kultury