Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

08.03.2022

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie kryzysu migracyjnego

W dniu 07.03.2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył  Wicestarosta Marek Wysocki wraz  z  Członkiem Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brendą. W spotkaniu   uczestniczyli: 

Zaproszeni goście:

 • Starosta Piski – Andrzej Nowicki
 • Wicestarosta Piski – Marek Wysocki
 • Członek Zarządu – Waldemar Brenda
 • Sekretarz Powiatu – Edyta Polak
 • Burmistrz Białej Piskiej – Beata Sokołowska
 • Burmistrz Pisz – Andrzej Szymborski
 • Burmistrz Orzysza – Zbigniew Włodkowski
 • Burmistrz Rucianego-Nidy – Piotr Feliński
 • Naczelnik Wydziału Promocji – Aneta Ofman
 • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego – p.Tadeusz Wysocki
 • Pracownik merytoryczny ds. ZK gminy Pisz – p.Elżbieta Sadłowska
 • Pracownik merytoryczny ds. ZK gminy Orzysz – p.Witold Staniszewski
 • Pracownik merytoryczny ds. ZK gminy Ruciane-Nida – p.Bartosz Moroz
 • Pracownik merytoryczny ds. ZK gminy Biała Piska – p. Kamila Grala
 • Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego.


Tematem posiedzenia była Pomoc uchodźcom z Ukrainy, w tym: prowadzenie akcji informacyjnej dla uchodźców, a mianowicie  rozpowszechnienie ulotek otrzymanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, prowadzenie przez gminy zbiórek dla potrzebujących oraz zasady ich transportu do magazynu Wojewody,  prowadzenie rejestru osób chętnych przyjąć pod swój dach  uchodźców, prowadzenie rejestru uchodźców przybywających na teren danej  gminy.

Strony internetowe :

https://pomagamukrainie.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/pomagam-ukrainie