OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na 2022 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego

04.03.2022

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT na 2022 rok na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Otwarty konkurs na ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego na 2022 rok


Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza otwarty konkurs na ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego na 2022 rok w zakresie:


1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa
3) promocji i ochrony zdrowia


Termin składania ofert upływa w dniu 25 marca 2022 r.

Do pobrania:
Uchwała Nr 22/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (w formacie pdf)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – załącznik do uchwały Nr 22/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert (w formacie pdf)