Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB

11.02.2022

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków CEEB

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

O 1 lipca 2021 na właścicielach oraz zarządcach budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw powyżej 1 MW ciąży obowiązek złożenia deklaracji, która zostanie ujęta w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB. 

Więcej informacji w zakresie obowiązku ewidencjonowania oraz samej ewidencji można uzyskać : https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow