17.01.2022

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne w formie online

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Spotkanie dotyczy wprowadzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tzw. uchwał antysmogowych.

Spotkanie w formie online organizowane jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa (ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, o których mowa w art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 19 stycznia 2022 roku o godzinie 10.00 w formie online przy użyciu aplikacji webex.

Na spotkaniu zostaną omówione założenia projektów tzw. uchwał antysmogowych dla obszarów miast i terenów poza obszarami miast. Chętne do zabrania głosu osoby będą miały określony czas na przedstawienie swoich uwag, opinii i wniosków. Spotkanie będzie nagrywane, a przedłożone uwagi rozpatrzone po spotkaniu.
Zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i przesłanie znajdującego się w załączeniu formularza zgłoszeniowego na wskazany w formularzu adres e-mail.

Tekst na podstawie informacji otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://bip.warmia.mazury.pl.

 

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu