09.09.2022

Umowy zlecenia i umowy o dzieło w organizacjach pozarządowych

Umowy zlecenia i umowy o dzieło w organizacjach pozarządowych

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 20 września 2022 r. w godz. 12.00-14.00 w formie zdalnej (online), którego tematyką będzie Umowa zlecenie i umowa o dzieło w organizacji pozarządowych. 

Realizacja celów statutowych organizacji pozarządowych wymaga zawierania różnego rodzaju umów. Jednym z częściej występujących rodzajów są umowy cywilnoprawne – umowy zlecenia i o dzieło z osobami fizycznymi wykonującymi zadania na rzecz organizacji, takie jak np. koordynacja projektów, animacja, poradnictwo, prowadzenie zajęć sportowych, opracowywanie raportów, itp. 

W trakcie podpisywania i realizacji umów cywilnoprawnych mogą pojawić się różne wątpliwości, zaś niepoprawne ich zawarcie lub rozliczenie może spowodować negatywne konsekwencje. Dlatego też organizowane jest spotkanie „Umowy zlecenia i umowy o dzieło w organizacjach pozarządowych” 

  • Zagadnienia, które będą poruszane podczas spotkania to między innymi: 
  • Kiedy zawierać umowy cywilnoprawne?
  • Czym równie się umowa zlecenia od umowy o dzieło?
  • Co powinna, a czego nie powinna zawierać umowa cywilnoprawna?
  • Gdzie należy zgłaszać i jak rozliczać umowy cywilnoprawne?

W załączniku znajduje się pełna treść zaproszenia na w/w spotkanie wraz z danymi, niezbędnymi do rejestracji uczestnictwa. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. 
 

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu