10.01.2022

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU "STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”
WRAZ Z PROJEKTEM „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”.


Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”  trwały w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r.
Projekt "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” został:

  • opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  • wyłożony do wglądu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, pok. nr 38.

 

Uwagi i wnioski mogły być składane:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
  • ustnie do protokołu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji     Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pokój nr 38
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiety internetowej     udostępnionej na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl

W przewidzianym wyżej trybie i terminie, do Zarządu Powiatu w Piszu nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie co do konsultowanych dokumentów.

 

10 stycznia 2022 r.


Starosta Piski
/-/ Andrzej Nowicki

 

 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024