10.01.2022

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
PROJEKTU "STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”
WRAZ Z PROJEKTEM „PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
DLA STRATEGII ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO POŁUDNIOWE MAZURY 2030”.


Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030”  trwały w terminie od 23 listopada do 15 grudnia 2021 r.
Projekt "Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” wraz z projektem „Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Południowe Mazury 2030” został:

  • opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu www.bip.powiat.pisz.pl oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl
  • wyłożony do wglądu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, pok. nr 38.

 

Uwagi i wnioski mogły być składane:

  • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz
  • ustnie do protokołu w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji     Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, pokój nr 38
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym: w formie ankiety internetowej     udostępnionej na stronie Powiatu Piskiego www.powiat.pisz.pl

W przewidzianym wyżej trybie i terminie, do Zarządu Powiatu w Piszu nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie co do konsultowanych dokumentów.

 

10 stycznia 2022 r.


Starosta Piski
/-/ Andrzej Nowicki

 

 

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu