30.09.2021

Projekt "Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu"

informacja o dofinansowaniu projektu


Projekt "Nowe szanse na rynku pracy dla uczniów ZSZ w Piszu" otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 2. Kadry dla gospodarki
Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego


Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia uczniów ZSZ w Piszu poprzez podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez realizację szkoleń, kursów, staży dla uczniów i doposażenie szkoły zgodnego z potrzebami rynku pracy.

ZADANIA W PROJEKCIE:
1. DIAGNOZOWANIE UCZNIA I WYPOSAŻENIE W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE
2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
3. WYPOSAŻENIE UCZNIA W DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE
4. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE UCZNIÓW


EFEKTY PROJEKTU:
- uatrakcyjniona oferta szkoły poprzez staże i szkolenia dla nauczycieli
- wykwalifikowana kadra nauczycielska dzięki nabytej wiedzy
- doposażone pracownie szkolne


Wartość projektu: 965 665,00 zł
Dofinansowanie: 865 725,00 zł
Wkład UE: 820 815,25 zł

 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6