04.03.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin zgłoszenia upływa w dniu 14 marca 2022 roku.

 

W załączeniu:

Uchwała Nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. (format pdf)
Ogłoszenie – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. (format pdf)
Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia (formaty pdf i word)

 

Pozostałe aktualności

Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego w 41 rocznicę jego wprowadzenia
06.12.2022

PAMIĘTAMY

Galeria żywych obrazów - dzisiaj edycja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
06.12.2022

Galeria Żywych Obrazów – X edycja

zdjęcie Pana Andrzeja Koltarskiego
02.12.2022

Zmarł wieloletni nauczyciel i wychowawca SOSW w Łupkach –…

Koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego w Piszu
25.11.2022

Dar wolności i niepodległości to Orzeł w koronie