04.03.2022

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej


Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2022 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Termin zgłoszenia upływa w dniu 14 marca 2022 roku.

 

W załączeniu:

Uchwała Nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. (format pdf)
Ogłoszenie – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 23/128/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 3 marca 2022 r. (format pdf)
Formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia (formaty pdf i word)

 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6