12.10.2023

KOLEJNE DWIE DROGI POWIATOWE ZOSTANĄ WYREMONTOWANE

oficjalne przekazanie promes samorządom powiatu piskiego

Powiat Piski sukcesywnie prowadzi remonty i przebudowy dróg powiatowych, zwiększając tym samym komfort użytkowania tych dróg wśród mieszkańców powiatu piskiego.

„Remont drogi powiatowej Nr 1696N Mikołajki – Łuknajno – Tuchlin – DK Nr 16 – stacja kolejowa Tuchlin od km 2+678 do km do km 6+572” oraz
„Przebudowa mostu w km 5+142 drogi powiatowej nr 1865N wraz z dojazdami koło miejscowości Klusy”, to dwie kolejne inwestycje, na które Powiat Piski otrzymał dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 7 122 019,50 zł. Powiat Piski wniesie wkład własny w wysokości 5% dofinansowania. Ostateczne kwoty inwestycji znane będą po przeprowadzeniu postępowań przetargowych.

  • Na odcinku Tuchlin- Chmielewo- Dziubiele wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0 m i obustronne pobocza nieutwardzone o szerokości 0,75 m oraz odtworzone zostaną rowy przydrożne. Odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni jezdni następowało będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne do rowów przydrożnych. W ramach remontu drogi zostaną przebudowane również dwa przepusty pod koroną drogi. 
     
  • Przebudowa mostu, który obecnie jest w bardzo złym stanie technicznym i posiada ograniczoną nośność do 10 ton, obejmie rozebranie istniejącego mostu oraz wykonanie przepustu z wykorzystaniem stalowych blach falistych, który będzie spełniał wymagania nośności dla klasy II obciążenia pojazdami samochodowymi. Na dojazdach od km 5+123 do km 5+161 wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,0 m i obustronne pobocza nieutwardzone o szerokości 0,75 m.

Realizacja obu inwestycji wpłynie na poprawę jakości dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na tych odcinkach, ale co równie ważne poprawi się komfort użytkowania tych dróg wśród mieszkańców naszego powiatu. Obie inwestycje przewidziane są do realizacji do grudnia 2024 roku. 

/Fot. M. Zbrożek, archiwum SP w Piszu/

wicestarosta Marek Wysocki z promesą na przebudowę mostu
wicestarosta Marek Wysocki z promesą na przebudowę drogi

Pozostałe aktualności

kondolencje
17.07.2024

kondolencje - Rodzinie i Bliskim pana Leszka Skolimowskiego

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…