24.11.2021

Kampania 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży

Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w ramach Kampanii „19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży” zorganizowało w dniu 19 listopada 2021r. w Centrum warsztaty dla dzieci i młodzieży. W ramach zajęć dzieci przygotowały plakaty promujące akcje oraz pomarańczowe wstążki-symbol kampanii.

Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju  i dobrego życia.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają: 

  • ostrzegać
  • zwracać uwagę
  • uczyć widzieć więcej i lepiej. 

Razem budujmy świat wolny od przemocy, świat pełen miłości i szacunku do drugiego człowieka.

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 
 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6