01.12.2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.4.2021 na wykonanie tabliczek okolicznościowych – ryngrafów z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 1 537,50 zł brutto zostało udzielone przedsiębiorstwu Metalografika i Chemigrafia Wiesław Janusz, ul. Budowlana 42, 20-469 Lublin.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.5.2021 na wykonanie kart świątecznych z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 800,00 zł brutto zostało udzielone Fundacji Tatarak, ul. Rybacka 3 a, 12-200 Pisz.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.6.2021 na wykonanie parasoli promocyjnych powiatu piskiego, zamówienie na kwotę 2 049,18 zł brutto zostało udzielone przedsiębiorstwu GrupaKARTA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Granowie 62-066, ul. Komunalna 5.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.042.1.2021 z dnia 17.11.2021r. na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, zamówienie na kwotę 43 911 zł brutto zostało udzielone Obsługa Inwestycji Budowlanych inż. Jacek Pruchnewski ul. Mickiewicza 16 lok 16, 12- 200 Pisz. Zamówienia wynika z  realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

 

 

logo Interreg Litwa Polska

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6