01.12.2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.4.2021 na wykonanie tabliczek okolicznościowych – ryngrafów z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 1 537,50 zł brutto zostało udzielone przedsiębiorstwu Metalografika i Chemigrafia Wiesław Janusz, ul. Budowlana 42, 20-469 Lublin.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.5.2021 na wykonanie kart świątecznych z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 800,00 zł brutto zostało udzielone Fundacji Tatarak, ul. Rybacka 3 a, 12-200 Pisz.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.6.2021 na wykonanie parasoli promocyjnych powiatu piskiego, zamówienie na kwotę 2 049,18 zł brutto zostało udzielone przedsiębiorstwu GrupaKARTA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Granowie 62-066, ul. Komunalna 5.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.042.1.2021 z dnia 17.11.2021r. na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, zamówienie na kwotę 43 911 zł brutto zostało udzielone Obsługa Inwestycji Budowlanych inż. Jacek Pruchnewski ul. Mickiewicza 16 lok 16, 12- 200 Pisz. Zamówienia wynika z  realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

 

 

logo Interreg Litwa Polska

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…