01.12.2021

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIEŃ

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.4.2021 na wykonanie tabliczek okolicznościowych – ryngrafów z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 1 537,50 zł brutto zostało udzielone przedsiębiorstwu Metalografika i Chemigrafia Wiesław Janusz, ul. Budowlana 42, 20-469 Lublin.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.5.2021 na wykonanie kart świątecznych z herbem Powiatu Piskiego, zamówienie na kwotę 800,00 zł brutto zostało udzielone Fundacji Tatarak, ul. Rybacka 3 a, 12-200 Pisz.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.272.6.2021 na wykonanie parasoli promocyjnych powiatu piskiego, zamówienie na kwotę 2 049,18 zł brutto zostało udzielone przedsiębiorstwu GrupaKARTA Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Granowie 62-066, ul. Komunalna 5.

W wyniku zapytania ofertowego nr WP.042.1.2021 z dnia 17.11.2021r. na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu, zamówienie na kwotę 43 911 zł brutto zostało udzielone Obsługa Inwestycji Budowlanych inż. Jacek Pruchnewski ul. Mickiewicza 16 lok 16, 12- 200 Pisz. Zamówienia wynika z  realizacji projektu LT-PL-5R-374 pn. „The cultural heritage says about us/Świadczy o nas dziedzictwo kulturowe”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

 

 

logo Interreg Litwa Polska

Pozostałe aktualności

Zawody Powiatowe lekkoatletyczne
02.06.2023

Powiatowe zawody w lekkoatletyce szkół ponadpodstawowych

Andrzej Nowicki - Starosta Piski podczas posiedzenia Zarządu ZPP
02.06.2023

XIXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

wręczenie nagród
01.06.2023

Ogólnopolski ranking „Skarbnik samorządu 2023” - pierwsze…

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - przyznana Markowi Wysockiemu Wicestaroście Piskimu
01.06.2023

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-…