13.09.2022

I Zlot Szlakiem Podlaskiej Brygady Kawalerii

Szlakiem Podlaskiej Brygady Kawalerii zlot ZHP

W dniach 1 -4 września 2022r. w Kowalewie koło Białej Piskiej Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował I Zlot Szlakiem Podlaskiej Brygady Kawalerii. W ten sposób upamiętniono wypad pułków jazdy wchodzących w skład Podlaskiej Brygady Kawalerii do Prus Wschodnich w pierwszych dniach września 1939r. W uroczystościach upamiętniających tę kartę historii podlaskich kawalerzystów uczestniczył dr Waldemar Brenda - etatowy członek Zarządu Powiatu Piskiego. 

Gry i zabawy dla młodzieży, edukacja, rekonstrukcja historyczna i uroczystości religijno -patriotyczne - to wszystko składało się na to zorganizowane przedsięwzięcie, o ogromnym potencjale na przyszłość.

Materiał: www.facebook.com

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu