13.09.2022

I Zlot Szlakiem Podlaskiej Brygady Kawalerii

Szlakiem Podlaskiej Brygady Kawalerii zlot ZHP

W dniach 1 -4 września 2022r. w Kowalewie koło Białej Piskiej Związek Harcerstwa Polskiego zorganizował I Zlot Szlakiem Podlaskiej Brygady Kawalerii. W ten sposób upamiętniono wypad pułków jazdy wchodzących w skład Podlaskiej Brygady Kawalerii do Prus Wschodnich w pierwszych dniach września 1939r. W uroczystościach upamiętniających tę kartę historii podlaskich kawalerzystów uczestniczył dr Waldemar Brenda - etatowy członek Zarządu Powiatu Piskiego. 

Gry i zabawy dla młodzieży, edukacja, rekonstrukcja historyczna i uroczystości religijno -patriotyczne - to wszystko składało się na to zorganizowane przedsięwzięcie, o ogromnym potencjale na przyszłość.

Materiał: www.facebook.com

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024