08.02.2022

Dyżury specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piskim w 2022 roku

Logotyp Starostwa Powiatowego w Piszu na szarym tle

Starosta Piski informuje, że mieszkańcy powiatu piskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji. Od 1 stycznia 2022 r. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje pomoc specjalistyczną udzielaną w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.


W powiecie piskim w ramach działających punktów nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystać można z następujących specjalizacji: prawo karne oraz pomoc ofiarom przemocy domowej. Nieodpłatna pomoc prawna z zakresu prawa karnego oraz pomocy ofiarom przemocy domowej udzielana jest w punkcie w Rucianem - Nidzie w środy w godzinach od 10.00 do 14.00.


Starosta Piski przypomina, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest w punkcie w Orzyszu w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00.


Na wszystkie porady obowiązują zapisy pod numerem telefonu 87 425 47 00 lub 87 425 46 90 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00.


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej (w tym specjalistycznej), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.


Istnieje również możliwość korzystania z dyżurów specjalistycznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Zapisy poprzez stronę https://np.ms.gov.pl. Pełna lista dyżurów specjalistycznych dostępna jest na stronie https://np.ms.gov.pl/aktualnosci/Komunikat,54

 

WYKAZ DYŻURÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU PISKIEGO W 2022 R.

 Punkty

Adres lokali, dni i minimalny czas trwania dyżuru w punkcie

Podmiot prowadzący dyżur

Zakres dyżuru

Punkt nr 1

Starostwo Powiatowe w Piszu

ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz

 

Poniedziałek 1100 - 1500

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

Czwartek 1000 - 1400

Piątek 1000 - 1400

Okręgowa Izba Radców Prawnych

– Radca prawny

 

Okręgowa Izba Adwokacka

– Adwokat

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Punkt nr 2

„mobilny”

Budynek Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej

ul. Sienkiewicza 16

12-230 Biała Piska

 

Poniedziałek 1100 - 1500

Fundacja

„Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie

 

 

Adwokat/radca prawny

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatna mediacja

Internat Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie

ul. Polna 2B

12-220 Ruciane – Nida

 

Wtorek 1100 - 1500

Środa 1000 - 1400

Urząd Miejski w Orzyszu

ul. Rynek 3

12-250 Orzysz

 

czwartek 1000 - 1400

piątek 1000 - 1400

 

 

Pozostałe aktualności

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50 - 69 lat
03.02.2023

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Zarządzanie finansami i księgowość w organizacjach pozarządowych w 2023 r.
02.02.2023

„Kuźnia Ekspertów – wsparcie III sektora Warmii i Mazur” –…

Spotkanie z Panią Małgorzatą Kopiczko Senator RP w ZSO w Orzyszu
02.02.2023

Spotkanie z Senator RP Małgorzatą Kopiczko w ZSO w Orzyszu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu
01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu