02.12.2022

Zmarł wieloletni nauczyciel i wychowawca SOSW w Łupkach – Pan Andrzej Jerzy Kotlarski

zdjęcie Pana Andrzeja Koltarskiego

Nie żyje nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, Pan Andrzej Jerzy Kotlarski. To wielka strata dla społeczności placówki, w której pracował. 

We wtorek (29 listopada) zmarł wieloletni nauczyciel i wychowawca SOSW w Łupkach – Pan Andrzej Jerzy Kotlarski. Pracę w Ośrodku rozpoczął w roku 2006 jako nauczyciel chemii w gimnazjum oraz przedmiotów zawodowych, wówczas w Zasadniczej Szkole Zawodowej, później Szkole Branżowej I stopnia (kierunki: piekarz, cukiernik). W ostatnich latach, w szkole podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczył chemii, w szkole przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym prowadził zajęcia przysposobienia do pracy i rozwijające kreatywność, gdzie większość czasu przeznaczał na prace stolarskie czy ogrodnicze.
W tym czasie pozyskał sponsorów na zakup sprzętu stolarskiego oraz drewna. Od roku szkolnego 2021/2022 był też wychowawcą w internacie Ośrodka. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska działającego przy SOSW w Łupkach. Wcześniej, w latach 2002 – 2006 pełnił funkcję kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piszu. To również wieloletni członek Zarządu Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 159 „Orzeł” w Szerokim Borze.
Jego śmierć to wielka strata dla całej społeczności szkolnej, a szczególnie dla uczniów, którym z wielką starannością i zapałem przekazywał swoją wiedzę. Ci którzy znali Pana Andrzeja podkreślają, że był to wspaniały, skromny i życzliwy człowiek, który zawsze służył pomocą współpracownikom i uczniom. 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim Pana Andrzeja  

w imieniu samorządu Powiatu Piskiego i radnych Rady Powiatu Pisz składają:
Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz Irena Jatkowska
Starosta Piski Andrzej Nowicki
Wicestarosta Piski Marek Wysocki
członek zarządu Powiatu w Piszu dr Waldemar Brenda
Dyrektor i pracownicy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Pozostałe aktualności

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na Styku Kultur”
21.06.2024

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na…

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
20.06.2024

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja
19.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
14.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny