28.09.2022

Zespól Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu Inauguracja roku szkolnego 2022/2023

Inauguracja roku szkolnego w Zespole Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu

Szkoła dla Dorosłych – wpisana w historię powiatu piskiego.


 Historia - W 2005 roku dzięki inicjatywie ówczesnych władz powiatu piskiego: Starosty Powiatu Piskiego Pana Zbigniewa Włodkowskiego i Wicestarosty Pana Andrzeja Nowickiego  Zarząd Powiatu Piskiego podjął decyzję o utworzeniu placówki. Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Wiesław Tykocki, na krótko zastąpił go Pan Leszek Leniec. Od dnia 1 kwietnia 2007r. funkcję dyrektora pełniła Pani Anna Grodzka. 

Od początku istnienia szkoła kształci bezpłatnie dorosłych na dwóch poziomach: ogólnokształcącym i policealnym. Można tu zdobyć wykształcenie średnie oraz podjąć dalszą drogę kształcenia w szkole policealnej. 

W dniu 24 września 2022 r. w szkole miała miejsce wyjątkowa uroczystość – inauguracja roku szkolnego, ale również był to dzień pożegnanie dotychczasowej Pani Dyrektor Anny Grodzkiej, która przez wiele lat budował szkołę: wyposażając ją w bazę dydaktyczną, tworząc nowe kierunki kształcenia. Nowym Dyrektorem została Pani Marta Listowska –Szarzyńska.

Teraźniejszość- obecnie szkoła mieści się w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu. Dla swoich potrzeb ma zaadaptowanie dwie pracownie specjalistyczne, dostosowane do kształcenia w zawodzie opiekun medyczny i technik masażysta. Szkoła dzięki uprzejmości Dyrektora I LO korzysta z sal dydaktycznych, które również  doposaża w pomoce dydaktyczne. Na dzień 30 września  w ZPKU w Piszu jest ponad stu słuchaczy.

Przyszłość - Utrzymanie współpracy z jednostkami , zakładami pracy na terenie powiatu piskiego. Dalszy, sukcesywny rozwój placówki. Utrzymanie bieżących kierunków, ale również stworzenie możliwości kształcenia się w zawodach wynikających z zapotrzebowania regionalnego.

 Zapraszamy, zapisz się do nas --- zyskujesz rozwój osobisty. Zespół Placówek Kształcenia Ustawicznego w Piszu jest szkołą całkowicie bezpłatną, z wykfalifikowaną kadrą pedagogiczną i specjalistami w zawodach.

Materiał: Marta Listowska-Szarzyńska Dyrektor Zespołu Placówek Kształcenia Ustawiczego w Piszu 
 

Pozostałe aktualności

dragon-24
28.02.2024

DRAGON-24 Komunikat Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

zmiana na stanowisku komendanta KPP w Piszu
28.02.2024

Zmiany w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu

Kondolencje dla p. Czesława Pieczyńskiego z powodu śmierci żony
23.02.2024

KONDOLENCJE Panu Czesławowi Pieczyńskiemu z powodu śmierci…

Ślubowanie kadetów w Liceum Ogólnokształcącym w Orzyszu
22.02.2024

Uroczyste ślubowanie kadetów