17.11.2021

zapytanie ofertowe

logo Programu Interreg Litwa Polska

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji dotyczącej wykonania robót budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pod nazwą zmiana ekspozycji stałej w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej i instalacyjnej, w dwóch częściach:

  • Część 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
  • Część 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
    i elektroenergetycznych

szczegóły: http://powiat.pisz.pl/interreg-v-litwa-polska-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego

 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6