29.06.2022

Wystawa fotograficzna Społeczne Ognisko Muzyczne 1968 – 2022

Wystawa fotograficzna poświęcona działalności Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu

Starostwo Powiatowe w Piszu gości aktualnie wystawę fotograficzną Społeczne „Ognisko Muzyczne 1968 – 2022”. Zaprezentowane zdjęcia oprócz działalności Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu ukazuje także wydarzenia związane z Piskim Chórem Kameralnym, Chórem Rezonans oraz Mazurską Kapelą Ludową. 

Społeczne Ognisko Muzyczne w Piszu założone zostało w 1968 r. przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie. Od 1977 r. opiekę nad placówką przejęło Suwalskie Towarzystwo Muzyczne im. E. Młynarskiego. W początkowych latach funkcjonowania Ognisko zmieniało swoją siedzibę kilkukrotnie. Początkowo działało przy Szkole Podstawowej nr 3 w Piszu, w latach 1974 – 1980 w Powiatowym Ośrodku Kultury, a od roku szkolnego 1980/81 posiada własną siedzibę w zabytkowej kamienicy przy ul. Rybackiej w Piszu. 

Pierwsi absolwenci opuścili SOM w roku szkolnym 1974/75. W historii Ogniska część uczniów i absolwentów podjęła dalszą naukę w państwowych szkołach muzycznych I i II stopnia, akademiach muzycznych oraz w wyższych szkołach pedagogicznych. NA bazie Społecznego Ogniska Muzycznego w Piszu tworzyła się także Szkoła Muzyczna w Piszu. Od 1984 r. Ognisko Muzyczne stale organizuje koncerty takie jak „Kolędy i pastorałki”, a od 1992 r. „Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu”. 

W 1993 r. Lech Ostrowski powołał do życia Piski Chór Kameralny, posiadający w swoim dorobku między innymi:

 • 1997 – udział w eliminacjach VI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Olsztynie;
 • 1999 – występ na uroczystej mszy świętej celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II w Ełku;
 • 2001 – II Przegląd Chórów Polski Północno-Wschodnie jw. Ełku;
 • 2005 – Ogólnopolski Zlot Chórów i Orkiestr w Licheniu oraz w I Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio Moja Miła” w Olsztynie;
 • 2008– I Ogólnopolski Turniej Chórów w Miecz Juranda w Spychowie;
 • 2008 i 2011 – IV i VII Festiwal Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio Moja Miła” w Olsztynie;
 • 2009 – tournée po Litwie;
 • 2010 – uczestniczył w krakowskich uroczystościach z okazji stu lat Roty i Pomnika Grunwaldzkiego;
 • 2012 – występ podczas mszy św. W Katedrze Łacińskiej we Lwowie;
 • 2014 – występ w litewskich Druskiennikach oraz podczas IX Turnieju Chórów „O Miecz Juranda” w Spychowie;
 • 2015 – Chór otrzymał Srebrny Mikrofon podczas I Wojewódzkiego Przeglądu Chórów w Mrągowie;
 • 2017 – Nagroda Specjalna podczas XIII Orzyskich Spotkań Folklorystycznych;

W 1988 r. przy Społecznym Ognisku Muzycznym w Piszu powstała kapela ludowa, która w tym samym roku odbyła tournée na Litwie. Rok później, w ramach wymiany kulturalnej z Litwą zespół zaprezentował repertuar złożony z pieśni i tańców ludowych. W 2002 r. kapela ludowa wzięła udział w XXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. W 2005 r. koncertował w Belgii; w 2007 r. zdobył I miejsce podczas Rydzewksiej Majówki – konkursie zespołów folklorystycznych północno-wschodniej Polski. W 2007 r. został nagrodzony podczas XXIII Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach.  

Ważniejsze Wydarzenia, Osiągnięcia, Wyróżnienia:

 • 1985r. - I miejsce zespołu instrumentalnego ogniska w eliminacjach wojewódzkich VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Społecznych Ognisk Artystycznych
 • 1985r. - Reprezentowanie województwa suwalskiego w VIII Finale Ogólnopolskiego Festiwalu Społecznych Ognisk Artystycznych w Płocku
 • 1986r. - II miejsce ogniska w Wojewódzkim Przeglądzie SOA.
 • 1986r. – Pierwsza prezentacja działalności SOM w Polskim Radiu. Prezentacja zespołu instrumentalnego w IV programie Polskiego Radia. Później działalność ogniska wielokrotnie reklamowana była w prasie ogólnopolskiej regionalnej, lokalnej, na antenie I, II, IV programu PR, Radia BIS w rozgłośniach regionalnych ( Olsztyn, Białystok), ogólnopolskiej TVP(telewizyjny turniej miast), telewizji regionalnej (telewizyjny kurier wojewódzki), Piskiej Telewizji Kablowej
 • 1986r. - Zakwalifikowanie się i udział chóru dziecięcego i zespołu instrumentalnego w Telewizyjnym Turnieju Miast Pisz - Słubice
 • 1986r. - Udział chóru dziecięcego ogniska (jedyny reprezentant woj. suwalskiego) w eliminacjach międzywojewódzkich Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Olsztynie
 • 1987r. - II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie SOA. Koncerty w Suwałkach i Giżycku solistów i zespołów ogniska muzycznego
 • 1988r. - Powstaje Mazurska Kapela Ludowa
 • 1989r. - Dyplom Honorowy za osiągnięcia w upowszechnianiu muzyki Ministra Kultury i Sztuki
 • 1989r. - Medal Pamiątkowy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach
 • 1993r. - Powstaje „ Piski Chór Kameralny "
 • 1997r. - Udział Piskiego Chóru Kameralnego w IV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek Będzin ' 98 - eliminacje rejonowe w Olsztynie
 • 1999r. -Śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na uroczystej mszy św. w Ełku
 • celebrowanej przez Papieża Jana Pawła II
 • 2001 r. - Udział Piskiego Chóru Kameralnego w II Przeglądzie Chórów A Cappella Polski Północno - Wschodniej w Ełku
 • 2002r. –Reaktywacja działalności Mazurskiej Kapeli Ludowej
 • 2002r. – Udział kapeli ludowej w XXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie
 • 2005r. – Śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na Mszy Św. w intencji Papieża Jana Pawła II, która po śmierci Papieża odprawiona była na Pl. Daszyńskiego w Piszu
 • 2005r. – Udział Piskiego Chóru Kameralnego Wielkim Ogólnopolskim Zlocie Chórów i Orkiestr w Licheniu / Janowi Pawłowi II w Dowód Wdzięczności/
 • 2005r. - Mazurska Kapela Ludowa. koncertuje w Belgii
 • 2005r. – Udział Piskiego Chóru Kameralnego w I Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie
 • 2005r. – I miejsce Piskiego Chóru Kameralnego w Konkursie Piosenki Szuwarowo- Bagiennej w Piszu
 • 2006r. – Udział Piskiego Chóru Kameralnego w I Ogólnopolskim Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie
 • 2007r. - Mazurska Kapela Ludowa. zdobyła I miejsce na „Rydzewskiej Majówce”- przegląd zespołów folklorystycznych płn. wsch. Polski
 • 2007r. - Mazurska Kapela Ludowa została nagrodzona na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Jezioranach w 2007r.
 • 2008r. - Udział Piskiego Chóru Kameralnego w IV Festiwalu Chórów i Orkiestr Dętych „O Warmio moja miła” w Olsztynie
 • 2009r. - koncert Piskiego Chóru Kameralnego w kaplicy MBO w Wilnie
 • 2010r. - udział Piskiego Chóru Kameralnego w uroczystościach z okazji stu lat "Roty" i Pomnika Grunwaldzkiego.
 • 2012r. - śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na Mszy Św. w Katedrze Łacińskiej we Lwowie.
 • 2014r. - śpiew Piskiego Chóru Kameralnego na Mszy w Druskiennikach na Litwie
 • 2014r. - Piski Chór Kameralny zdobył nagrodę za obowiązkowy utwór o tematyce przyrodniczej opiewający piękno Mazur na IX Turnieju Chórów o Miecz Juranda w Spychowie.
 • 2015r. -  Chór  w I Wojewódzkim Przeglądzie Chórów w Morągu  otrzymał srebrny mikrofon,  II nagrodę Konkursu.
 • 2017r. - na XIII Orzyskich Spotkaniach Folklorystycznych Piski Chór Kameralny otrzymał nagrodę specjalną.
 • Od 1984r. - Coroczny cykl koncertów kolęd i pastorałek w szkołach, domach kultury, kościołach (Pisz, Ruciane Nida, Biała Piska, Turośl, Mikołajki, Okartowo, Szeroki Bór, Jeże, Kociołek Szlachecki, Wiartel).
 • Od 1992r. - Coroczny cykl koncertów „ Ognisko Muzyczne Swojemu Miastu ". W pierwszej części soliści i zespoły ogniska w drugiej zaproszeni artyści.
 • od 1993r. - Coroczny udział reprezentantów „Piskiego Chóru Kameralnego” w Niemiecko – Skandynawskim Tygodniu Muzycznym w Niemczech.
 • od 1995r. - Coroczny cykl koncertów polskich pieśni patriotycznych, historycznych, żołnierskich.
 • od 1982r. dyrektorem SOM jest Lech Ostrowski. W latach 1968-1982 funkcję dyrektora pełnili: Stanisława Mierzyńska, Teresa Cielesz i Urszula Jórzak.

Materiał opracowany na podstawie informacji z www.som-pisz.eu
 

Pozostałe aktualności

kondolencje
05.06.2023

zmarł radny Rady Powiatu Pisz Łukasz Borys

Zawody Powiatowe lekkoatletyczne
02.06.2023

Powiatowe zawody w lekkoatletyce szkół ponadpodstawowych

Andrzej Nowicki - Starosta Piski podczas posiedzenia Zarządu ZPP
02.06.2023

XIXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

wręczenie nagród
01.06.2023

Ogólnopolski ranking „Skarbnik samorządu 2023” - pierwsze…