Lokalnie

Folder opisujący wydarzenia historyczne dotyczące Ziemi Piskiej

Ziemia Piska Wyprawa W Przeszłość

pisz

Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie

pisz

Wojnowo wieś cerkwi

13.03.2023

Wyłoniliśmy laureata powiatowego etapu „Ośmiu wspaniałych”!

członkowie komisji

Już po raz 13 Starosta Piski powołał komisję konkursową, której zadaniem było wyłonienie laureata powiatowego etapu ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Przypominamy, że ideą tego skierowanego do dzieci i młodzieży konkursu, jest  promowanie młodzieżowego wolontariatu oraz pozytywnych postaw.

„Ośmiu Wspaniałych” gości w powiecie piskim już od 2006 roku, z małą przerwą spowodowaną covidem. Cieszącym jest fakt, że mimo przymusowej przerwy wolontariat w powiecie piskim działa, rozwija się a młodzi ludzie coraz chętniej samodzielnie podejmują się bezinteresownym działaniom na rzecz innych. 

W tym roku do etapu powiatowego zgłoszono 8 kandydatów, w tym sześcioro uczniów szkół ponadpodstawowych oraz dwoje ze szkoły podstawowej. Poniższych kandydatów wskazujemy w przypadkowej kolejności i są to:

  • Lidia Zienda z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu,
  • Nikola Sierzputowska z Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej,
  • Tobiasz Samul z II Liceum Ogólnokształcącego w Piszu,
  • Natalia Glińska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu, 
  • Fabian Bągart ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu,
  • Wiktor Gornostaj z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie,
  • Magdalena Piotrowska z Zespołu Szkół nr 1 w Białej Piskiej, oraz
  • Stanisław Gałuszka z Zespołu Szkół Katolickich w Piszu.

Wyłonienie laureata etapu powiatowego odbyło się 10 marca, kiedy to swoje posiedzenie odbyła komisja konkursowa. Obrady otworzył Starosta Andrzej Nowicki, witając tym samym członków komisji oraz ustalając z nimi na wstępie termin powiatowej gali konkursu. Merytoryczną część posiedzenia Starosta przekazał pod pracę komisji i jej przewodniczącego- dr. Waldemara Brendę reprezentującego Zarząd Powiatu w Piszu.

Podczas posiedzenia, każdy z kandydatów, w ustalonej wcześniej kolejności, miał okazję zaprezentować się osobiście, przedstawiając nie tylko swoją osobę i prowadzoną działalność wolontariacką, ale również talenty, które niezaprzeczalnie pomagają w realizacji tych działań.
Wybierając laureata etapu powiatowego, który reprezentować będzie nasz powiat na szczeblu ogólnopolskim, komisja konkursowa w swojej ocenie kierowała się wynikami prezentacji i rozmów z poszczególnymi osobami oraz nadesłanymi wcześniej uzasadnieniami kandydatur i ich rekomendacjami. Wśród pozostałych powołanych członków komisji znaleźli się: Alina Kierod wieloletnia działaczka w sferze wolontariatu w powiecie piskim oraz prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem- Nidzie, Lidia Borys- Dymczyk przewodnicząca Komisji Edukacji w Radzie Powiatu Pisz, Katarzyna Zdaniewicz- Siwik dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu wraz ze swoim pracownikiem Anna Stachelek, Aneta Ofman naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju piskiego starostwa.   

Póki co, nazwisko laureata pozostaje tajemnicą komisji. Rozstrzygniecie konkursu zaplanowano w dniu 31 marca, podczas oficjalnej gali etapu powiatowego. O szczegółach oczywiście poinformujemy! 

Pozostałe aktualności

Uczeń Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu mistrzem świata
29.11.2023

Uczeń I LO w Orzyszu mistrzem świata

Konferencja podsumowująca projekt Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie
29.11.2023

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt LGR „…

Zawodniczka z Orzysza stypendystką akcji Stomil Więcej Niż Klub
23.11.2023

Kornelia Piekarska stypendystką akcji „Stomil Więcej Niż…

Ósmy ogólnopolski konkurs umiejętności łowieckich Ruciane Nida 2023
22.11.2023

VIII Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Łowieckich Ruciane-…