23.01.2024

Wspólnie dla przyszłości województwa Warmińsko-Mazurskiego

Spotkanie samorządowców z parlamentarzystami w Warmińsko-Mazurskim urzędzie Wojewódzkim

Andrzej Nowicki – Starosta Piski wziął udział w spotkaniu samorządowców Warmii i Mazur z parlamentarzystami oraz Wojewodą Warmińsko-Mazurskim – Radosławem Królem, które odbyło się w poniedziałek, 22 stycznia w urzędzie wojewódzkim w Olsztynie. 

Spotkanie z Wojewodą oraz Warmińsko-Mazurskim Zespołem Parlamentarnym miało przede wszystkim charakter informacyjny i dotyczyło wspólnych priorytetów działania. Jako jedną z najważniejszych dziedzin wymagających podjęcia zdecydowanych kroków wymienione zostały kwestie odbudowy i modernizacji służby zdrowia oraz poprawy działalności i dostępności usług medycznych. Obecny na spotkaniu Zbigniew Ziajewski – sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślał, że dołoży wszelkich starań by wesprzeć funkcjonowanie w kontekście finansowania szpitali, w szczególności tak istotnych z punktu widzenia pacjenta placówek powiatowych. Andrzej Nowicki – Starosta Piski członek Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ocenił wyrażoną deklarację jako krok w dobrym kierunku w zakresie uzdrowienia szpitali powiatowych. Niedostateczne finansowanie oraz problemy z personelem medycznym odbiły się w ostatnich latach mocno na szpitalach powiatowych, które wymagają wsparcia w postaci zmiany zasad funkcjonowania, a przed wszystkim finansowania. 

Starosta Piski – Andrzej Nowicki wyraził również satysfakcję ze spotkania 
z Radosławem Królem – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, z którym zna się na płaszczyźnie samorządowej od wielu lat. 

Obecny Wojewoda piastował wcześniej przez kilkanaście lat urząd wójta gminy Wydminy. Jak podkreślił, wspólne doświadczenia samorządowe przełożą się na pewno, na dobrą komunikację, zrozumienie i współpracę, co śmiało można stwierdzić już teraz, na początku urzędowania na obecnym stanowisku wojewody. 
 

Pozostałe aktualności

kondolencje
17.07.2024

kondolencje - Rodzinie i Bliskim pana Leszka Skolimowskiego

słońce grad deszcz
12.07.2024

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 77 przed upałem - 12 lipca

słońce grad deszcz
11.07.2024

Ostrzeżenie przed burzami 11 lipca

zmiana przepisów
10.07.2024

PRZYPOMINAMY- nastąpiła zmiana przepisów w zakresie…