16.02.2024

Upamiętnienie historii Armii Krajowej w 82. rocznicę utworzenia

82 rocznica utworzenia Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”. Z okazji 82. rocznicy wydarzeń, których wpływ na dzieje współczesnej Polski trudno przecenić, w powiecie piskim upamiętniono powołanie oraz działalność AK. Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Radosław Król. 

Podczas ceremonii, która 15 lutego odbyła się w Starostwie Powiatowym w Piszu, odznaczono osoby zasłużone dla pracy na rzecz środowiska kombatanckiego oraz popularyzowania wiedzy historycznej a także zasłużonych dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, największej armii podziemnej Europy podczas II wojny światowej.

Medalem „Pro Patria” przyznawanym przez Szefa Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra Jana Józefa Kasprzyka odznaczono Waldemara Jana Brendę, Jacka Janusza Mrozka, Wiesława Pietraszewskiego, Wiesława Wicika oraz Lilię Wołk. Medale wręczyli pełnomocnik Szefa Urzędu Kombatantów i Osób Represjonowanych Małgorzata Puczyłowska oraz Starosta Piski Andrzej Nowicki.

Kapituła Odznaki Pamiątkowej działająca przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na wniosek Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK przyznała Odznakę Pamiątkową za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy AK Marcinowi Kubasowi, Andrzejowi Zadrodze oraz Bogusławowi Trupaczowi. Odznaki wręczyli wiceprzewodniczący Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego ŚZŻAK Wiesław Wicik oraz przewodnicząca koła ŚZŻAK w Piszu Elżbieta Szostkowska. 

W drugiej części uroczystości zgromadzeni wysłuchali wystąpień historyków. Referat na temat początków Polskiego Państwa Podziemnego wygłosił naczelnik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie dr hab. Karol Sacewicz. O wyjątkowości Armii Krajowej jako filaru Polskiego Państwa Podziemnego w szerszym kontekście historyczno-politycznym zebrani usłyszeli w wystąpieniu dr. Waldemara Brendy pt. „Fenomen Armii Krajowej”. 

Poprzedniego dnia, 14 lutego, w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu odbyła się uroczysta msza święta, po której złożone zostały kwiaty pod Pomnikiem Wolności w Piszu przy ul. Armii Krajowej. 
 

Pozostałe aktualności

Ośmiu Wspaniałych
05.04.2024

Ośmiu Wspaniałych

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ
05.04.2024

Młodzieżowy Delegat RP do ONZ

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – bezpłatne szkolenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
05.04.2024

Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa –…

Inwestycje drogowe 2024 r. w Powiecie Piskim
02.04.2024

Powiatowe Inwestycje Drogowe 2024