13.09.2022

Święto 75-lecia OSP Orzysz!

75 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu

Jubileusz 75 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu, który miał miejsce w sobotę, 10 września,  rozpoczął uroczysty apel, który odbył się w asyście pocztu flagowego i pocztu sztandarowego. 

Wszystkich obecnych przywitał w gospodarz uroczystości - prezes OSP Orzysz dh Mariusz Semenowicz, który szczególnie serdeczne słowa skierował do tych, bez których nie byłoby uroczystości: druhny i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzyszu, w tym członków honorowych i członków wspierających.

Przez 75 lat funkcjonowania jednostka OSP w Orzyszu przeszła wiele zmian, a przez jej szeregi przeszło wielu mieszkańców- strażaków, których praca i służba doprowadziła do obecnego stanu OSP Orzysz. Obecnie OSP Orzysz jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz do wojewódzkiego odwodu operacyjnego, którego zadaniem jest zwalczanie pożarów bardzo dużych, usuwanie skutków zdarzeń o katastrofalnych rozmiarach oraz likwidowanie skutków zdarzeń przekraczających możliwości operacyjne powiatu. 

Jednostka realizuje zadania z zakresu ratownictwa specjalistycznego: drogowego, wodnego, technicznego, wysokościowego oraz poszukiwawczo-ratowniczego. Oprócz działalności bezpośrednio związanej z działaniami ratowniczymi jednostka realizuje również inne zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Współpracuje z miejscowymi szkołami, przedszkolem, niektórymi firmami, jednostkami OSP i Wojskowej Straży Pożarnej oraz miejscowym zespołem wyjazdowym pogotowia ratunkowego. Na obiektach współpracujących instytucji organizuje ćwiczenia, których celem jest zapoznanie strażaków z obiektami, szkolenie pracowników i uczniów odnośnie zachowania w przypadku pojawienia się na obiekcie różnego rodzaju zagrożeń a także doskonalenie umiejętności współdziałania różnych jednostek ratowniczych. 

Odznaczeni podczas uroczystości:
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej uchwałą nr 65/21/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 roku przyznało srebrne medale za zasługi dla pożarnictwa medale następującym osobom:
Dh Michał Domusiewicz
Dh Jacek Ślesiński
Druhowie: Przemysław Grzymkowski, Sławomir Nalbach, Mateusz Zyzik i Sylwester Najda medale otrzymali podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Piszu.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznało medal Zasłużony Strażak Gminy Orzysz następującym osobom:
Sławomirowi Nalbach
Michałowi Dublińskiemu
Pawłowi Zimocha
Jackowi Modzelewskiemu
Janowi Jakołcewicz
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej przyznało odznaki za wysługę lat następującym osobom:
Mariusz Semenowicz – 30 lat
Jacek Borchet – 35 lat
Roman Żwańko – 30 lat
Paweł Dubliński – 25 lat
Renata Dublińska – 20 lat
Michał Dubliński – 15 lat
Paweł Gudanowski – 15 lat
Kacper Świątkowski – 10 lat
Przemysław Grzymkowski – 10 lat

Wszyscy uczestnicy uroczystości: strażacy i zaproszeni goście otrzymali pamiątkowy medal z okazji 75 - lecia OSP Orzysz.

Materiał: Ochotnicza Straż Pożarna w Orzyszu 
Foto: Kamil Kierzkowski Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

 

Pozostałe aktualności

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na Styku Kultur”
21.06.2024

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na…

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
20.06.2024

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja
19.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
14.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny