08.03.2022

Spotkanie informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

informacja o spotkaniou

Temat spotkania: procedura zlecania realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert.


15 marca 2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1


Spotkanie organizowane jest w związku z otwartym konkursem ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2022 r. ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Piszu uchwałą nr 22/128/2022 z dnia 3 marca br.

Program spotkania:

 1. Zasady zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych – kto może złożyć ofertę, jak przygotować ofertę, na co zwrócić uwagę czytając ogłoszenie konkursowe, rezultaty realizacji zadania, obowiązki informacyjne, zasady ponoszenia wydatków i przesuwania środków.
  Prowadząca: Izabela Jurzyńska, animator Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
   
 2. Realizacja i rozliczenie zadania – najistotniejsze elementy umowy o realizację zadania, aneksowanie umów, jak rozliczyć środki i wypełnić sprawozdanie, jak mierzyć i dokumentować rezultaty, jak dokumentować wkład osobowy, jak opisać fakturę, w jakich przypadkach umowa może być rozwiązana, zwrot dotacji. Prowadzący: Marek Jurzyński, animator Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
   
 3. Przekazywanie i rozliczenie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - kwestie problemowe, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych praktyk.
  Prowadząca: Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 14 marca br. na adres e-mail: promocjaatpowiat [dot] pisz [dot] pl bądź telefonicznie pod numerem 87 425 47 62.

 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6