01.02.2023

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu

Obowiązek zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu

 

Przypominamy o obowiązku zgłaszania nabycia/zbycia pojazdu - zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu.

Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

Za niedopełnienie ww. obowiązków, grozi kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł zgodnie z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym.

WYDŁUŻONY TERMIN!

Od 1 lipca 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. na podstawie art. 1 pkt 29 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1192) wydłużony został do 60 dni termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej oraz termin na zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terenie RP. 
 

Pozostałe aktualności

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Piszu uzyskał dofinansowanie w wysokości 3,7 mln zł
20.09.2023

Ponad 3,7 mln zł na doposażenie i adaptację piskiego SOR-u

XVI Puchar Puszczy Piskiej w Biegach Na Orientację
20.09.2023

XVI Puchar Puszczy Piskiej w Biegach Na Orientację

Nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową EDYCJA 2023
19.09.2023

Nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-…

Powiatowe zawody strażackie w Orzyszu
19.09.2023

Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze