11.10.2022

Przeszło 18 milionów złotych dla samorządów Powiatu Piskiego

Dodatkowe środki finansowe dla samorządów powiatu piskiego

W poniedziałek, 10 października Senator RP Małgorzata Kopiczko, Poseł na sejm RP Jerzy Małecki, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Dyrektor Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie Mateusz Szkaradziński wzięli udział w uroczystym wręczeniu symbolicznych promes na dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu państwa oraz promes w ramach programu grantowego PFRON „Dostępny Samorząd”. 

Witając przybyłych gości Andrzej Nowicki – Starosta Piski podkreślił, że dzięki takim momentom samorządowcy mają świadomość, iż lokalne społeczności nie zostały zapomniane i nieustannie mogą liczyć na wsparcie, szczególnie tak obecnie potrzebne - finansowe. W uroczystym przekazaniu promes udział wzięli także Marek Wysocki – Wicestarosta Piski, Irena Jatkowska- Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz oraz Radni Rady Powiatu Pisz, a także przedstawiciele poszczególnych gmin powiatu piskiego w tym Beata Sokołowska – Burmistrz Białej Piskiej i Zbigniew Włodkowski – Burmistrz Orzysza. 

W ramach rozdysponowanych prze PFRON środków poszczególne samorządy otrzymały:
Powiat Piski – 250 000 zł
Gmina Biała Piska – 99 810 zł
Gmina Orzysz – 99 715 zł. 

W ramach dodatkowych środków na wsparcie samorządów z budżetu państwa
powiat piski otrzymał 6 076 607 zł; natomiast wszystkie gminy z terenu powiatu piskiego po 2 888 418 zł. 

Środki przyznane powiatowi piskiemu z funduszu PFRON przeznaczone zostaną na wykonanie windy w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu co umożliwi osobom niepełnosprawnym ruchowo dostęp do wszystkich wydziałów urzędu. 

Wręczone zostały także odznaczenia za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz medal „Stulecia Odzyskanej Niepodległości” tj. pamiątkowe, państwowe odznaczenie cywilne jako dowód wdzięczności oraz wyraz szacunku dla osób., które położyły szczególne zasługi w służbie Państwu i społeczeństwu. 

Pozostałe aktualności

Laureaci stypendiów Starosty Piskiego
26.05.2023

Stypendia Starosty Piskiego rozdane

Zapraszamy na szkolenie -  Zamknięcie roku – CIT i sprawozdanie finansowe
26.05.2023

Zapraszamy na szkolenie - Zamknięcie roku – CIT i…

Informacja Zarządu Powiatu w Piszu o utrudnieniach w ruchu
26.05.2023

Informacja o utrudnieniach w ruchu

58 sesja Rady Powiatu w Piszu
25.05.2023

LVIII Sesja Rady Powiatu Pisz