19.07.2022

Promesa na modernizacją drogi powiatowej Nr 1660N Kałęczyn – Biała Piska

Powiat Piski otrzymał pieniądze na modernizację odcinka drogi powiatowej Nr 1660N

W ramach III edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Andrzej Nowicki Starosta Piski odebrał z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Błażeja Pobożego i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego promesę opiewającą na 2 450 000 zł. Przekazane dofinansowanie przeznaczone jest na modernizację drogi powiatowej Nr 1660N Dk Nr 63 – Kałęczyn – DK Nr 58 (Biała Piska) od km 1+015 do km 1+915. 

W ramach programu Inwestycji Strategicznych do naszego województwa trafiło łącznie blisko 320 mln zł, które w postaci promes trafiły do samorządowców podczas uroczystości na pasymskim rynku, która odbyła się w poniedziałek, 18 lipca. Środki, które trafią do powiatu piskiego przeznaczone są na modernizację odcinka drogi Nr 1660N, w ramach której poprawiony zostanie stan techniczny nawierzchni jezdni, poboczy i odwodnienia co wpłynie na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę komfortu przemieszczania się wszystkich użytkowników.  

Fot. 2  - Urząd Miejski Biała Piska 
 

Pozostałe aktualności

kondolencje
05.06.2023

zmarł radny Rady Powiatu Pisz Łukasz Borys

Zawody Powiatowe lekkoatletyczne
02.06.2023

Powiatowe zawody w lekkoatletyce szkół ponadpodstawowych

Andrzej Nowicki - Starosta Piski podczas posiedzenia Zarządu ZPP
02.06.2023

XIXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

wręczenie nagród
01.06.2023

Ogólnopolski ranking „Skarbnik samorządu 2023” - pierwsze…