11.07.2022

Projekt ” Kochaj, Szanuj, Słuchaj - STOP PRZEMOCY”

Stop przemocy - projekt "Kochaj, Szanuj, Słuchaj"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w ramach Projektu ”Kochaj, Szanuj, Słuchaj - STOP PRZEMOCY” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Program Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2022 prowadzi nabór uczestników do projektu. 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży „ SIŁA to nie przeMOC”.
 • Specjalistyczne poradnictwo - konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie.
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców w dwóch blokach tematycznych: 
  • „ Prawidłowe postawy rodzicielskie i metody wychowawcze”
  • „ Jak być asertywnych a nie agresywnym”
 • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „ Jestem przeciwko przemocy i mam prawo do ...”.
 • Szkolenie dla osób pracujących w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ Dom bez przemocy -profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie”,
 • Zajęcia edukacyjne zorganizowane w Nadleśnictwie Pisz połączone z ogniskiem integracyjnym: 
  • Zielona lekcja ” Dbając o środowisko dbamy o siebie”
  • Warsztaty dla dzieci „cyberPRZEMOC – Co i jak ?
 • Zabawa MIKOŁAJKOWA dla uczestników projektu.
 • Zajęcia dla dzieci „BAJKOTERAPIA I RELAKSACJA”.

     Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia i ofertą szkoleń prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 
    Koordynator projektu- Pani Monika Orłowska tel. 087 424 11 38
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 
 

Pozostałe aktualności

Godni naśladowania
16.08.2022

Konkurs „Godni Naśladowania”

PFRON - ankieta badawcza on-line
05.08.2022

PFRON - ankieta badawcza on-line

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach, 28 sierpnia 2022
04.08.2022

Dożynki Powiatowo-Gminne w Nowych Gutach

Zmiana godzin pracy apteki Cefarm 36,6 ul. Wojska Polskiego 2
02.08.2022

Zmiana godzin pracy Apteki Cefarm 36,6