11.07.2022

Projekt ” Kochaj, Szanuj, Słuchaj - STOP PRZEMOCY”

Stop przemocy - projekt "Kochaj, Szanuj, Słuchaj"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w ramach Projektu ”Kochaj, Szanuj, Słuchaj - STOP PRZEMOCY” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Program Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - Edycja 2022 prowadzi nabór uczestników do projektu. 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży „ SIŁA to nie przeMOC”.
 • Specjalistyczne poradnictwo - konsultacje psychologiczne i prawne dla rodzin dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie.
 • Warsztaty edukacyjne dla rodziców w dwóch blokach tematycznych: 
  • „ Prawidłowe postawy rodzicielskie i metody wychowawcze”
  • „ Jak być asertywnych a nie agresywnym”
 • Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „ Jestem przeciwko przemocy i mam prawo do ...”.
 • Szkolenie dla osób pracujących w podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „ Dom bez przemocy -profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie”,
 • Zajęcia edukacyjne zorganizowane w Nadleśnictwie Pisz połączone z ogniskiem integracyjnym: 
  • Zielona lekcja ” Dbając o środowisko dbamy o siebie”
  • Warsztaty dla dzieci „cyberPRZEMOC – Co i jak ?
 • Zabawa MIKOŁAJKOWA dla uczestników projektu.
 • Zajęcia dla dzieci „BAJKOTERAPIA I RELAKSACJA”.

     Osoby zainteresowane uzyskaniem oferowanego wsparcia i ofertą szkoleń prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: 
    Koordynator projektu- Pani Monika Orłowska tel. 087 424 11 38
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
12-200 Pisz, ul. Piaskowa 2

    SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Materiał: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu 
 

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…