02.11.2022

Program PO WER – druga wielka grecka przygoda uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

Grecki projekt uczniów ZSO w Orzyszu

W dniach 11 - 24.09.2022 r. dwudziestoosobowa grupa uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu wraz z 4 opiekunami realizowała ponadnarodową mobilność we współpracy z partnerską grecką szkołą – 4th General Lyceum of Katerini. Uczestnicy realizowali projekt pt. „ Be careful when surfing the web” o numerze przedsięwzięcia 2021-1-PMU-4343 w ramach programu PO WER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program edukacyjny naszej mobilności był bardzo bogaty i atrakcyjny, a co najważniejsze przyniósł oczekiwane efekty. Wszyscy uczestnicy projektu „Be careful when surfing the web” wypełniali zadania wpisane w program mobilności. Odbywali zajęcia w Centrum Edukacyjnym Olympus, zajęcia odbywały się w języku angielskim i prowadzone były przez edukatorów greckich. Uczniowie brali udział w wykładach i zajęciach warsztatowych związanych z tematyką projektu. Pracowali w grupach, doskonaląc umiejętność wyszukiwania informacji, selekcji materiału, logicznego myślenia, wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz uczyli się od siebie nawzajem. Utrwalali również wiedzę o właściwym zachowaniu się w sieci. Każdorazowo przygotowywali prezentacje multimedialne, które pokazywały efekty aktywności w trakcie mobilności, korzystali z różnorodnych źródeł wiedzy i narzędzi do ich przetworzenia. Musieli również podjąć proces krytycznego myślenia, czy informacje wyszukane w sieci są wiarygodne i zbieżne z ich osobistymi obserwacjami. Zadaniem wszystkich uczestników była również umiejętność zaprezentowania przygotowanych materiałów przed pozostałymi uczestnikami programu (uczniowie z innych szkół). 

Projekt był wynikiem zapotrzebowania naszej placówki na rozwój pracy z uczniami w zakresie języków obcych, cyberbezpieczeństwa i świadomości zagrożeń płynących z korzystania z Internetu, zmianę tradycyjnych metod nauczania na nauczanie kreatywne i poszukujące z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, otwarcie na Europę oraz wzrost kompetencji dydaktyczno-pedagogicznych nauczycieli.

Uważamy, że praktyka jest najlepszą metodą uczenia się, dlatego postawiliśmy na metody edukacji nieformalnej, które zwiększają zaangażowanie uczestników w działania projektowe. Uczestnicy zwiększyli swoją świadomość dotyczącą cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i świadomego korzystania z Internetu. Uczniowie odnieśli wiele bezcennych korzyści z udziału w projekcie, które będą miały wpływ na ich przyszłe decyzje zawodowe. Efektami udziału w projekcie są między innymi:

  • podwyższenie umiejętności komunikacji w języku angielskim, zwłaszcza w specjalistycznym języku zawodowym;
  •  niwelowanie stereotypów kulturowych;
  •  poszerzenie wiedzy o kulturze i tradycjach kraju odbywania mobilności;
  •  wzrost pewności siebie, otwartości na inne kultury i doświadczenia.

Realizacja projektu była jednym z narzędzi zapobiegania wykluczeniu społecznemu, poprzez zwiększenie pewności siebie uczestników i gotowości do podejmowania wyzwań edukacyjnych, rozwojowych i zawodowych. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry, bliższą współpracę ze środowiskiem lokalnym sprawiły, że będzie ona aktywniej włączać młodzież w tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, ułatwiać młodzieży ich start zawodowy i podnosić kompetencje miękkie wymagane przez rynek pracy. Warto podkreślić, że odbiorcami projektu będą nie tylko uczestnicy projektu, ale również inni uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz społeczność lokalna. Po powrocie do kraju młodzież odbywająca mobilność  zaprezentowała zdobytą wiedzę i nowe umiejętności. Dzięki realizacji projektu wzrosła atrakcyjność szkoły dla jej potencjalnych przyszłych uczniów, którzy mogą liczyć na udział w podobnych projektach w przyszłości. Do realizacji projektu włączyliśmy nauczycieli, którzy zdobyli wiedzę i doświadczenie w realizacji projektów, dzięki czemu będą podejmować nowe inicjatywy, zwiększy się tym samym liczba projektów realizowanych przez naszą szkołę. Uatrakcyjnieniem mobilności były wycieczki krajoznawcze. Zwiedziliśmy kompleks klasztorów Meteory w regionie Kalambaki oraz muzeum pisania ikon, co było świetną okazją do poznania religii wyznawanej przez Greków, uczniowie wyruszyli również w morską podróż, żeby zwiedzić wyspę Skiathos, gdzie kręcone były sceny do filmu „Mamma Mia”. Wśród atrakcji znalazła się piesza wycieczka z miasteczka Litochoro do wąwozu Enipeas, gdzie znajdują się tzw. „wanny Afrodyty”. Zwiedziliśmy również Paleos Panteleimon – jedną z najstarszych wiosek pasterskich znajdującą się w tym regionie Grecji kontynentalnej oraz ruiny średniowiecznego zamku w miejscowości Platamonas. 

 Na zakończenie projektu uczniowie i opiekunowie otrzymali certyfikaty. Opiekunami grupy uczniów byli  nauczyciele ZSO w Orzyszu: Dorota Foszczyńska, Jacek Foszczyński, Piotr Dąbrowski oraz Wioletta Organiściak.

Materiał: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu. 
 

Pozostałe aktualności

Uczeń Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu mistrzem świata
29.11.2023

Uczeń I LO w Orzyszu mistrzem świata

Konferencja podsumowująca projekt Lokalnej Grupy Rybackiej Wielkie Jeziora Mazurskie
29.11.2023

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt LGR „…

Zawodniczka z Orzysza stypendystką akcji Stomil Więcej Niż Klub
23.11.2023

Kornelia Piekarska stypendystką akcji „Stomil Więcej Niż…

Ósmy ogólnopolski konkurs umiejętności łowieckich Ruciane Nida 2023
22.11.2023

VIII Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Łowieckich Ruciane-…