19.10.2022

Powiatowa Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego - Konferencja powiatowa w Orzyszu

17 października 2022 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu odbyła się powiatowa konferencja zorganizowana w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym w Piszu oraz Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu odbyło się w tym dniu wydarzenie, które zgromadziło w murach orzyskiego liceum ponad 60 osób. Wśród zaproszonych gości byli: Pan Andrzej Nowicki – Starosta Powiatu Piskiego, Pan Marek Wysocki – Wicestarosta Powiatu Piskiego, Pani Teresa Buczyńska – Starszy Wizytator W-MKO w Olsztynie Delegatura w Ełku , Pani Katarzyna Zdaniewicz-Siwik – Dyrektor PZEASiP w Piszu, Pani Aneta Ofman – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu oraz przedstawiciele  jednostek wojskowych i służb mundurowych. 15. Giżycką Brygadę Zmechanizowaną reprezentował mjr Paweł Tomala, 15. Batalion Saperów  reprezentował st. chor. sztabowy Mirosław Gryczan,  Komendę Powiatową Policji w Piszu reprezentowała nadkomisarz Anna Szypczyńska. Ponadto w konferencji wzięli udział dyrektorzy, wicedyrektorzy i nauczyciele specjaliści ze wszystkich szkół ponadpodstawowych powiatu piskiego oraz szkół podstawowych gminy Orzysz. Nie zabrakło również osób, które wspierają działalność edukacyjną szkół i placówek oświatowych.

Wykład na temat samouszkodzeń wśród dzieci i młodzieży wygłosiła psycholog z PPPP w Piszu - Pani Agnieszka Racis. Kolejnym punktem programu konferencji był wykład prof. Mariusza Zbigniewa Jędrzejko, na temat psychospołecznych skutków pandemii jako predykatów zaburzeń i uzależnień behawioralnych. W drugiej części konferencji  Pan profesor Jędrzejko  przedstawił również problem cyberuzależnień wśród dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy konferencji mieli czas na zadawanie pytań prelegentom, wywiązała się również dyskusja na tematy, które stały się inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia.

Jako organizatorzy, mamy nadzieję, że ten czas spędzony wspólnie przybliżył nam niezwykle ważne problemy, które pojawiają się w naszym otoczeniu i dotykają najmłodszych, wzbudził refleksję – jak wiele jest do zrobienia, pokazał narzędzia i metody , jak pracować z uczniami.

Bardzo dziękujemy  wszystkim gościom za udział w konferencji – Dyrektor ZSO w Orzyszu – Wioletta Organiściak oraz Rada Pedagogiczna ZSO w Orzyszu.

Materiał: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu 
 

Pozostałe aktualności

Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego w 41 rocznicę jego wprowadzenia
06.12.2022

PAMIĘTAMY

Galeria żywych obrazów - dzisiaj edycja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
06.12.2022

Galeria Żywych Obrazów – X edycja

zdjęcie Pana Andrzeja Koltarskiego
02.12.2022

Zmarł wieloletni nauczyciel i wychowawca SOSW w Łupkach –…

Koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego w Piszu
25.11.2022

Dar wolności i niepodległości to Orzeł w koronie