20.12.2022

POMOC UKRAINIE – zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy

Pomoc Ukrainie - zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy

Do końca października grupa nieformalna POMOC UKRAINIE realizowała projekt pn. „POMOC UKRAINIE- zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy”. Przyznane w ramach programu Nowe FIO Warmia Mazury Lokalnie 5 dofinansowanie pozwoliło na organizację zajęć z języka polskiego dla społeczności ukraińskiej zamieszkującej powiat piski. Założeniem projektu była organizacja zajęć z języka polskiego dla 30 słuchaczy . Zajęcia odbywały się w trzech grupach dostosowanych do poziomu wiedzy i kompetencji językowych uczestników projektu. Pierwsze zajęcia odbyły się z początkiem czerwca w auli Partnera Projektu – I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu, kolejne zaś już w lipcu i miały miejsce w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy uzyskiwali dodatkowo informacje nt. funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Udzielane były porady z zakresu prawa pracy, pomocy społeczne i socjalnej, a także polskiego systemu edukacji i możliwości uczestniczenia w nim. Słuchacze wyposażeni zostali w informację nt. najważniejszych instytucji pomocowych jak Szpital, Policja, Przychodnia, PCPC, MGOPS. Istotnym elementem zajęć była możliwość spotykania się uczestników w określonym miejscu, bez konieczności wyznaczania im norm czasowych. Służyło to m.in. integracji i wymiany doświadczeń oraz bliższego poznania się. Uczestnicy chętnie wymieniali się praktyczną wiedzą na temat podjęcia zatrudnienia czy nauki. Istotnym elementem, jaki grupa nieformalna przyjęła do realizacji było stworzenie warunków i możliwości integracji zarówno samych uczestników, jak i ze środowiskiem lokalnym. Stąd też uczestników zapraszano do udziału w różnych wydarzeniach i imprezach artystycznych i sportowych jak: wspólne ognisko integracyjne z okazji zakończenia roku szkolnego 2021/2022, pokaz prac plastycznych uzdolnionej uczestniczki zajęć podczas sesji Rady Powiatu Pisz, czy udział w zawodach kajakowych.

Działania podjęte w ramach projektu zakończyły się sukcesem. Przeprowadzono 105 godzin zajęć z języka polskiego, w których wzięło udział 32 uczestników (trzy grupy po 10 i 12 osób). Dzięki udziałowi w zajęciach uchodźcy wojenni podnieśli swoje kompetencje językowe i społeczne. Realizacja projektu to również oddziaływanie na społeczność lokalną i uwrażliwienie na potrzeby osób w trudnej sytuacji życiowej. Podczas spotkań i wydarzeń lokalna społeczność miała możliwość uzyskać informację na temat ukraińskiej codzienności w okresie wojny, zniszczeń, jakie  wskutek tego Ukraina poniosła, a także rodzaju pomocy, jakie można udzielić mieszkańcom Ukrainy.

Grupa nieformalna POMOC UKRAINIE – Realizator projektu składa serdeczne podziękowania partnerom projektu i wszystkim zaangażowanym osobom, bez których założone działania nie zostałyby zrealizowane. Szczególne podziękowania za przychylności i okazaną pomoc kierujemy w stronę Starostwa Powiatowego w Piszu oraz I Liceum Ogólnokształcącego im. Bojowników o Polskość Mazur w Piszu za nieodpłatne udostępnienie sal oraz możliwość korzystania ze sprzętu niezbędnego do prowadzenia projektu i organizacji zajęć lekcyjnych.

Dziękujemy 
Grupa Nieformalna POMOC UKRAINIE 

Projekt pn. „Pomoc Ukrainie- zajęcia dla młodzieży i dorosłych z Ukrainy” współfinansowany jest ze środków programu NOWEFIO- WARMIA MAZURY LOKALNIE 5 edycja 2022

Pozostałe aktualności

Zawody Powiatowe lekkoatletyczne
02.06.2023

Powiatowe zawody w lekkoatletyce szkół ponadpodstawowych

Andrzej Nowicki - Starosta Piski podczas posiedzenia Zarządu ZPP
02.06.2023

XIXX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

wręczenie nagród
01.06.2023

Ogólnopolski ranking „Skarbnik samorządu 2023” - pierwsze…

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego - przyznana Markowi Wysockiemu Wicestaroście Piskimu
01.06.2023

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-…