03.07.2023

LIX sesja RPP

59 sesja Rady Powiatu Pisz

W dniu 3 czerwca 2023 r. w wieku zaledwie 36 lat odszedł od nas, cicho, bez pożegnania Łukasz Borys – Radny Rady Powiatu Pisz. Od 2014 r. Łukasz reprezentował w Radzie Powiatu mieszkańców gminy Biała Piska. W obecnej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Co można powiedzieć o Łukaszu? Był po prostu dobrym człowiekiem. Jako Radny z dużym zaangażowaniem dbał o sprawy mieszkańców Białej Piskiej i Powiatu Piskiego. Posiadał zawsze swoje głęboko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, ale był także otwarty na argumenty innych. Nigdy nikomu nie odmawiał pomocy i nigdy nie zabrakło mu czasu dla drugiej osoby. Zawsze uśmiechnięty, życzliwy, taktowny. Do tej chwili nie mogę uwierzyć, że Łukasza już nie ma i nie będzie z nami, że już nigdy przed sesją nie otrzymam od niego SMS-a „Hej Irenka mogłabyś rozpocząć dzisiaj sesją o 14:05, będę wdzięczny. Do zobaczenia.” Tak Łukaszu, do zobaczenia po drugiej stronie życia, bo już wiesz, że śmierć przychodzi cicho, niezapowiedzianie, nieproszona i nigdy nie ma na nią odpowiedniej chwili. 

Tymi słowami w czwartek, 29 czerwca Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz rozpoczęła LIX sesję Rady Powiatu Pisz. Pamięć Łukasza Borysa uczczono także minutą ciszy, a pustym miejscu przy stole obrad widniała jego fotografia 

Po tym smutnym, jednakże wymownym akcencie Radni przystąpili do realizacji zaplanowanego porządku obrad. W trakcie sesji Rada Powiatu zapoznała się między innymi z:

  • Informacją dotyczącą zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie oraz realizacją zadań przez Komendę Powiatową Policji w Piszu w 2022 r. 
  • Informacją o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu i funkcjonowaniu sił ratowniczych w 2022 r. 

Informację przedstawili insp. Marcin Kubas – Komendant Powiatowy Policji w Piszu oraz mł. bryg. Andrzej Paprota – Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piszu. 

Podsumowując przedstawione informacje, Marek Wysocki – Wicestarosta Piuski dziękując za dotychczasową pracę oraz działalność na rzecz mieszkańców Powiatu Piskiego podkreślił, że obowiązkiem Rady Powiatu oraz Starostwa jest wpieranie zarówno policji jak i straży co będzie czynione nadal. Wyraził również nadzieję, iż obecne poczucie bezpieczeństwa w Powiecie Piskim będzie równie niezachwiane w przyszłości. 

W dalszej części sesji radni wysłuchali informacji o funkcjonowaniu SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zapoznali się z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz raportem o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Przegłosowano także zaplanowane w porządku obrad uchwały, m.in.:

  • W sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wyposażenie szkół zawodowych powiatu piskiego w nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK” w ramach Osi Priorytetowej 9. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego. Projekt ten realizowany będzie w Zespole Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie, Zespole Szkół Zawodowych z Biblioteka Pedagogiczną w Piszu oraz w Zespole Szkół Nr 1 w Białej Piskiej. 

Podczas sesji Irena Jatkowska – Przewodnicząca Rady Powiatu Pisz w imieniu wszystkim Radnych pogratulowała Barbarze Koprowskiej – Skarbnik Powiatu Piskiego zdobycia prestiżowego pierwszego miejsca w kategorii „powiaty” w szóstej edycji ogólnopolskiego rankingu „Skarbnik Samorządu”, oraz Markowi Wysockiemu – Wicestaroście Powiatu Piskiego otrzymania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Pozostałe aktualności

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na Styku Kultur”
21.06.2024

III Mazurski Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Na…

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
20.06.2024

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja
19.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Fotorelacja

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny
14.06.2024

XXVI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny