13.05.2024

Inicjatywy Młodzieżowe na Start

Nabór wniosków na przyznanie małych grantów na realizację projektów służących aktywizacji osób w wieku 115 - 29 lat

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłasza w ramach Funduszu Grantowego i projektu „Warmińsko-Mazurski Fundusz Inicjatyw Młodzieżowych", realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Braniewski Instytut Rozwoju, nabór wniosków o przyznanie małych grantów na realizację projektów służących aktywizacji osób w wieku 15-29 lat w organizacjach młodzieżowych.

W ramach konkursu można uzyskać 10 tyś złotych na realizację inicjatyw młodzieżowych. Wniosek o grant mogą złożyć co najmniej 3 osoby działające w młodzieżowej radzie gminy/powiatu, sejmiku młodzieżowym, samorządzie uczniowskim szkoły ponadpodstawowej lub w organizacji młodzieżowej przy uczelni wyższej (m. in. koła studenckie, doktoranckie). Warunkiem jest nawiązanie współpracy z organizacją pozarządową lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu konkursowym:https://www.eswip.pl/aktualnosci/1120,granty-dla-inicjatyw-mlodziezowych

Osoby i organizacje zainteresowane aplikowaniem o grant zapraszamy na webinarium w dniu 20 maja 2024 r. w godz. 18.30-19.30. Podczas spotkania omówimy założenia konkursu grantowego i odpowiemy na pytania uczestników. Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować najpóźniej do 20 maja do godz. 12.00 poprzez formularz elektroniczny: https://forms.gle/ocHQh8SthVeCdHoc9 Na podany w zgłoszeniu adres e-mail wyślemy link umożliwiający udział w webinarium.

Nabór wniosków o granty potrwa od 13 do 31 maja 2024 r. 


Materiał: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
 

Pozostałe aktualności

Drugie miejskie skarbnik powiatu piskiego w rankingu samorządów
24.05.2024

Skarbnik Powiatu Piskiego na podium

Wzamożony ruch wojskowych pojazdów kołowych na drogach publicznych powiatu piskiego
22.05.2024

UWAGA!!! Wzmożony ruch pojazdów wojskowych  na drogach…

Konferencja dotyczącą możliwości Finansowania MŚP
20.05.2024

Możliwości finansowania rozwoju dla MŚP

Webinarium dla seniorów i ich opiekunów
20.05.2024

Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie –…