24.10.2022

ANKIETA W SPRAWIE: Wstępne studium wykonalności dla zadania pn.: Pętla Mazurska - budowa drogi wolnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy

Ankieta w sprawie wstępnego studium wykonalności dla zadania pn. Pętla Mazurska

Firma Antea Polska S.A. na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, w imieniu którego działa Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, opracowuje dokument pn.: "Wstępne studium wykonalności dla zadania pn.: Pętla Mazurska - budowa drogi wolnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy".

W ramach opracowania planowane jest utworzenie szlaku żeglownego w formie pętli, co umożliwi dopłyniecie do jez. Śniardwy z portu w Giżycku na jez. Niegocin i powrót torem wodnym przez jez. Śniardwy do jez. Niegocin – funkcjonującym obecnie szlakiem żeglownym wiodącym przez jez. Tałty, Szymon i Jagodne. W ramach przygotowania przedmiotowego studium rozpatrywane są cztery różne warianty techniczne realizacji przedsięwzięcia.

Wybór najkorzystniejszego rozwiązania będzie uzależniony również od opinii i akceptacji społecznej planowanej inwestycji, dlatego też zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej (w formie skanu lub pliku doc/pdf) na adres: monika [dot] klosowiczatanteagroup [dot] pl, do dnia 28.10.2022. 

Państwa opinia na temat przedmiotowego przedsięwzięcia będzie stanowić istotny element opracowywanego dokumentu, dlatego zachęcamy do udziału w konsultacjach społecznych już na wstępnym etapie planowania przedsięwzięcia

Pozostałe aktualności

Msza św. w intencji ofiar stanu wojennego w 41 rocznicę jego wprowadzenia
06.12.2022

PAMIĘTAMY

Galeria żywych obrazów - dzisiaj edycja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu
06.12.2022

Galeria Żywych Obrazów – X edycja

zdjęcie Pana Andrzeja Koltarskiego
02.12.2022

Zmarł wieloletni nauczyciel i wychowawca SOSW w Łupkach –…

Koncert Chóru Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego w Piszu
25.11.2022

Dar wolności i niepodległości to Orzeł w koronie