Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Jeśli jesteś wrażliwy, masz otwarte serce i chciałbyś przyjąć do rodziny dziecko pozbawione domu, zgłoś się do nas.


BADANIE ANKIETOWE MIESZKAŃCÓW- POŁUDNIOWE MAZURY


Serdecznie zapraszamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym mającym na celu poznanie Państwa opinii o dostępności usług publicznych, jakości życia, słabych i mocnych stron naszego regionu i jego potrzeb rozwojowych.

Link do ankiety:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7mks97y9mv9


Wyniki ankiety zostaną wykorzystane przy opracowaniu strategii terytorialnej obszaru Południowych Mazur, obejmujących teren wszystkich gmin powiatu piskiego oraz pozostałych gmin położonych w powiatach działdowskim, nidzickim i szczycieńskim.
Szkolenie online: Pisanie projektów krok po kroku


Pisanie projektów krok po kroku, czyli logika projektowa – szkolenie online.


Chcesz dowiedzieć się od czego rozpocząć pisanie projektu?
Czym jest diagnoza, problem, rezultat, a czym cel przy pisaniu projektów?
Zapisz się na szkolenie z logiki projektowej.

BUDŻET POWIATU NA 2021. STABILNOŚĆ I SUKCESYWNY ROZWÓJ

Budżet powiatu to najważniejszy dokument definiujący finanse powiatu na dany rok. Stanowi podstawę polityki finansowej powiatu. Uchwala go Rada Powiatu, zaś za wykonanie odpowiada Zarząd Powiatu.

Przyjęcie budżetu Powiatu Piskiego na 2021 rok to najważniejszy punkt ostatniej sesji Rady Powiatu Pisz, która miała miejsce 30 grudnia minionego roku.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie uchwalili tegoroczny budżet.

Szczepienia przeciwko COVID-19. Ważne informacje.


Opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko COVID-19 położy kres pandemii na świecie. Żeby jednak ten scenariusz stał się faktem konieczne jest, aby duża część populacji przyjęła szczepionkę.
Do tego potrzebne są nie tylko procedury i logistyka, ale przede wszystkim – zaufanie.


OD PLANÓW DO REALIZACJI. SZPITAL POWIATOWY W PISZU ROZPOCZYNA MODERNIZACJĘ ODDZIAŁU OBSERWACYJNO- ZAKAŹNEGO.

Sukcesywnie prowadzona jest modernizacja i doposażanie piskiego Szpitala. Jak wiadomo koszty wykonywania zadań inwestycyjnych w przypadku placówek medycznych są często bardzo wysokie i wielokrotnie przewyższają możliwości ich realizacji we własnym zakresie. Dlatego, na realizację inwestycji w piskim szpitalu, zarówno Szpital Powiatowy w Piszu jak i Powiat Piski starają się pozyskiwać fundusze zewnętrzne, unijne i krajowe. Dotąd najbardziej kosztowne inwestycje w piskim Szpitalu odbywały się dzięki pozyskaniu miedzy innymi środków krajowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz transgranicznych- z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Polska- Rosja czy Programu Litwa– Polska. Ważny jest też udział Gmin powiatu piskiego, które wspierają Szpital w jego doposażaniu. TYM RAZEM, SZPITAL POWIATOWY W PISZU OTRZYMAŁ PRAWIE 7 MLN ZŁ Z BUDŻETU PAŃSTWA.Uwaga słuchowa – terapia metodą Tomatisa w SOSW w Łupkach


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach zakupił specjalistyczny zestaw do prowadzenia terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa.
Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu Wojewody Warmińsko Mazurskiego pozwoli na wzbogacenie oferty placówki w zakresie stosowanych metod terapeutycznych.


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Wiadomości