You are herePOMOC OSOBOM BEZDOMNYM

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM


By admin - Posted on 30 październik 2015

POMOC BEZDOMNYMPowiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Powiatu Piskiego informuje, że corocznie w okresie zimowym (od dnia 1 listopada), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego uruchamia całodobową infolinię dotyczącą pomocy osobom bezdomnym.Numer infolinii: 800 165 320Zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących m.in. usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski.
Dyżurny PCZK
Dominika Budzyńska


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE