Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Sesje Rady Powiatu Pisz - transmisje on-line i archiwalne sticky icon

Mamy przyjemność udostępnić państwu możliwość uczestniczenia w sesjach Rady Powiatu w Piszu na żywo, dzięki transmisji on-line, która znajduje się pod adresem:

Transmisja z obrad sesji

Jednocześnie pragniemy poinformować, że pod wskazanym adresem znajdują się również archiwalne nagrania z obrad sesji Rady Powiatu.

PISKI KLUB HONOROWYCH KRWIODAWCÓW PODSUMOWAŁ ROCZNĄ DZIAŁALNOŚĆ.

Puchar Mazur Edycja 2019

 

Jak ważne jest niesienie pomocy przez przekazywanie swojego największego daru życia- krwi, przekonali się uczestnicy rocznego podsumowania działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Polskim Czerwonym Krzyżu w Piszu.


Spotkanie, które miało miejsce 6 grudnia w auli I LO w Piszu, poprowadzili przedstawiciele Zarządu Klubu, Pan Mariusz Charubin, Pan Adam Plona i Pani Paulina Duda. Wydarzenie miało szczególny wymiar, był to bowiem czas podziękowań  i uhonorowania Tych, którzy swoją działalnością wspierają niekwestionowanie ważną ideę krwiodawstwa.

Puchar Mazur 2019 za nami

Puchar Mazur Edycja 2019

 

W niedzielę 8 grudnia 2019 r. zakończył się turniej unihokeja Puchar Mazur 2019. Zawody zostały rozegrane w sali widowiskowo-sportowej MOSiR w Orzyszu. Wzięło w nich udział blisko 180 zawodniczek i zawodników z: MLUKS Jedynka Trzebiatów, UKS Gródek, ULKS Józefina, UKS Bankówka Zielonka, OCCK Biedronka SP Chudek, UKS Jedynka Orzysz. Zawodnicy z Łotwy wystąpili pod nazwą stolicy kraju Ryga.

Wspólnie o wiedzy i nauce – umowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzysz z Politechniką Białostocką

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących  w Orzyszu odbyła się uroczystość, której powodem było podpisanie umowy, na mocy której obie instytucje, a więc Politechnika Białostocka oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu będą podejmowały działania edukacyjne, które przyczynią się do popularyzacji nauki, rozwoju obu placówek, wzmocnienia współpracy środowiska akademickiego Uczelni z radą pedagogiczną i uczniami naszej Szkoły. Cieszy nas bardzo fakt, że ludzie różnych środowisk,  w różnym wieku i o różnych poglądach spotkali się po to, aby wspólnie porozmawiać o wiedzy i nauce.Gościmy J. E. Księdza Biskupa

Kiedy ważny gość przybywa do powiatu piskiego, w jego programie pobytu nie może zabraknąć odwiedzin w Starostwie Powiatowym  w Piszu. 4 grudnia gościliśmy w piskim starostwie J. E. Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura wraz z księdzem dziekanem Andrzejem Zienkiewiczem z parafii pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej  w Piszu oraz księdzem Arturem Gawrychowskim, proboszczem parafii pw. Św. Józefa w Piszu. Witając przybyłych Wicestarosta Marek Wysocki wyraził zadowolenie z odwiedzin tak szczególnych gości  i możliwości spotkania, które stało się okazją do zaprezentowania powiatu piskiego oraz dyskusji o możliwościach jego rozwoju.Certyfikaty dla Liceum Ogólnokształcącego w Orzyszu

29 listopada 2019 roku w W-MODN w Olsztynie - Filia  w Olecku odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających organizację i prowadzenie działań  w zakresie realizacji edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z założeniami podstawy programowej kształcenia ogólnego MEN oraz Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.Taki certyfikat został przyznany również ZSO w Orzyszu oraz liderce Edukacji Globalnej w szkole -p.Dorocie Foszczyńskiej.Business Game, a więc gramy!

29 listopada 2019 roku w ZSO w Orzyszu odbył się turniej przedsiębiorczości SHOWBIZ:BUSINESS GAME przeprowadzony pod okiem dwóch trenerów przedsiębiorczości w ramach programu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości uczniów. Program realizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.W turnieju wzięli udział uczniowie klas II-III LO w Orzyszu. Zwycięska drużyna weźmie udział w rozgrywkach międzyszkolnych, które odbędą się w ramach Dni Przedsiębiorczości na UWM w Olsztynie. Szkołę do projektu zgłosiła p. Dorota Foszczyńska - nauczyciel podstaw przedsiębiorczości i doradca zawodowy.Orzyskie Liceum podejmie współpracę z Politechniką Białostocką

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu odbędzie się uroczyste podpisanie umowy współpracy pomiędzy Szkołą  a Politechniką Białostocką.

Organizatorem uroczystości jest Starosta Powiatu Piskiego Pan Andrzej Nowicki oraz Dyrektor ZSO  w Orzyszu Pani Wioletta Organiściak

Z ramienia uczelni – Politechniki Białostockiej gościć będziemy Prorektora ds. Studenckich dr hab. Jarosław Perszko, prof. PB oraz Kierownika Centrum Rekrutacji  i Wspierania Edukacji – Panią Justynę Grodzką.Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej o puchar Starosty Powiatu Piskiego

W sobotę, 30 listopada w sali koncertowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Piszu odbył się I Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej o Puchar Starosty Powiatu Piskiego. Konkurs, który miał na celu między innymi rozwijanie wrażliwości oraz aktywności artystycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu powiatu piskiego oraz wsparcie najzdolniejszych wokalnie uczniów został przeprowadzony w trzech kategoriach. Zwycięzca oraz laureaci odebrali gratulacje oraz okolicznościowe statuetki wraz z dyplomami z rąk Andrzeja Nowickiego – Starosty Powiatu Piskiego, który wręczył także główną nagrodę – Puchar Starosty Powiatu Piskiego zwyciężczyni Wiktorii Weichman.Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości