You are hereOTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU PISKIEGO


By admin - Posted on 25 styczeń 2010

OGŁOSZENIEUchwała Nr 38/124/2018 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 16 maja 2018w sprawie:


w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2018 roku.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 28 lutego 2018 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018.
 

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


Pliki do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia

 2. Regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 95/109/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 30 listopada 2017w sprawie:


rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 7 listopada 2017 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w roku 2018.
 

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


Pliki do pobrania:

 1. Treść ogłoszenia

 2. Regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwała Nr 76/99/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 31 sierpnia 2017w sprawie:


udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku.

Starosta Powiatu Piskiego
/-/ mgr Andrzej Nowicki


treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 1 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie:
 

1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Sportu i rekreacji.
3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


Pliki do pobrania:

 1. treść ogłoszenia

 2. Uchwała nr 64/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu w sprawie: przyjęcia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku

 3. Regulamin konkursu

 4. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 5. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania

 

 

 

OGŁOSZENIEUchwałą Nr 63/95/2017 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 1 sierpnia 2017uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 18 lipca 2017r. Nr 62/94/2017 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Piskiego na cele publiczne w wyniku przeprowadzenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2017 roku

Starosta Powiatu Piskiego

/-/ mgr Andrzej Nowicki


treść uchwały

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 2 czerwca 2017 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Piskiego w roku 2017 w zakresie:
 

1. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Sportu i rekreacji.
3. Działalności z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
 

Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

 

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w: Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


Pliki do pobrania:

 1. treść ogłoszenia

 2. regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 14 listopada 2016 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.


Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


Pliki do pobrania:

 1. treść ogłoszenia

 2. regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania


 

 

 

 

OGŁOSZENIEo unieważnieniu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.Starosta Piski unieważnia konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Piszu w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 z uwagi na fakt, iż w ogłoszonych w dniu 19 października 2016 r. konkursie doszło do błędnego wskazania wysokości dotacji. Wszystkie oferty nadesłane w terminie ich składania zostaną odesłane oferentom bez uprzedniego otwierania. Równocześnie informuję, iż wraz z przygotowaniem poprawnej dokumentacji konkursowej konkurs zostanie ogłoszony ponownie.

Starosta Powiatu Piskiego

/-/ mgr Andrzej Nowicki


 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 19 października 2016 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.


Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-61


Pliki do pobrania:

 1. treść ogłoszenia

 2. regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 6. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania


 

 

 

 

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2016
Informacja z dnia 2016-05-04


I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2016:

1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

2. Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

II. Suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań powiatu w roku 2016:

Łącznie 21 000 zł /po 7 000 zł na każde działanie/.

III. Wielkość środków przeznaczonych w roku poprzednim: 21 000 zł.

IV. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

V. Terminy i miejsce składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona w terminie tj. do dnia 31 maja 2016 r.

2. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na powyższy adres (liczy się data wpływu).

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - 2016” wraz z danymi teleadresowymi Oferenta.

VI. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul Warszawska 1, 12-200 Pisz uzupełnionej oferty wraz z załącznikami lub przesłanie jej na powyższy adres (liczy się data wpływu).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Wzór dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu oraz poniżej do pobrania.

3. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert zostały ujęte w ramy Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu piskiego w 2016 roku, który dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

4. Oferty przesłane e-mailem, faxem nie będą brane pod uwagę.

VII. Tryb rozpatrywania ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 239).

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w drodze uchwały Rady Powiatu Pisz Komisję Grantową.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja Grantowa niezwłocznie wzywa Oferenta do uzupełnień.

4. Zarząd Powiatu w Piszu, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji (uzasadniając wybór).

VII. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2016 r.

VIII. Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
Ul. Warszawska 1, pok. Nr 38,
tel. /87/ 425-47-62; e-mail: promocja@powiat.pisz.pl

Niezbędne dokumenty dostępne są w siedzibie Starostwa:
1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016,
4. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2016 roku,
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
        a. Wzór oferty,
        b. Wzór umowy,
        c. Wzór sprawozdania,
 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

POWIATU W PISZU

z dnia 16 listopada 2015 roku

 

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016.


Ogłoszenie wraz z załącznikami do pobrania poniżej.


Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w:

Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, tel. (87) 425-47-60


Pliki do pobrania:

 1. treść ogłoszenia

 2. regulamin konkursu

 3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi

 4. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 5. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty (...)

  1. Wzór oferty

  2. Wzór umowy

  3. Wzór sprawozdania


 

 

 

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2015

Informacja z dnia 2015-05-13


I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2015:

1. Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii.

2. Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji.

3. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

II. Suma środków przeznaczonych na realizację w/w zadań powiatu w roku 2015:

Łącznie 21 000 zł /po 7 000 zł na każde działanie/.

III. Wielkość środków przeznaczonych w roku poprzednim: 21 000 zł.

IV. Organizacje kwalifikujące się do składania ofert:

1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

V. Terminy i miejsce składania ofert:

1. Oferta powinna być złożona w terminie tj. do dnia 15 czerwca 2015 r.

2. Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Klienta  Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul. Warszawska 1,
12-200 Pisz lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej wysyłając je na powyższy adres (liczy się data wpływu).

3. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - 2015” wraz z danymi teleadresowymi Oferenta.

VI. Zasady składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, Ul Warszawska 1, 12-200 Pisz uzupełnionej oferty wraz z załącznikami lub przesłanie jej na powyższy adres (liczy się data wpływu).

2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25). Wzór dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu oraz poniżej do pobrania.

3. Szczegóły dotyczące zasad składania ofert zostały ujęte w ramy Regulaminu Otwartego Konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu piskiego w 2015 roku, który dostępny jest w Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu.

4. Oferty przesłane e-mailem, faxem nie będą brane pod uwagę.

VII. Tryb rozpatrywania ofert:

1. Przy rozpatrywaniu ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).

2. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez powołaną w drodze uchwały Rady Powiatu Pisz Komisję Grantową.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Komisja Grantowa niezwłocznie wzywa Oferenta do uzupełnień.

4. Zarząd Powiatu w Piszu, w formie uchwały podejmuje decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji (uzasadniając wybór).

VII. Termin realizacji zadania

Zadanie musi być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2015 r.

VIII. Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w:
Wydziale Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu,
Ul. Warszawska 1, pok. Nr 38,
tel. /87/ 425-47-62; e-mail: promocja@powiat.pisz.pl


Niezbędne dokumenty dostępne są w siedzibie Starostwa lub do pobrania poniżej:


1. USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
2. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3. Program współpracy Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015,
4. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Piskiego w 2015 roku,
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25),
        a. Wzór oferty,
        b. Wzór umowy,
        c. Wzór sprawozdania,

 

 

 

Klauzula o RODO