You are hereOgłoszenia nieruchomości

Ogłoszenia nieruchomości


By admin - Posted on 09 kwiecień 2014


 

Ogłoszenie - 22-02-2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: G.6840.2.2.2017 z dnia 15.03.2017 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Piskiego tj. lokali użytkowych nr 4 i nr 5, usytuowanych w budynku użytkowym nr 5 położonym w mieście Pisz przy ul. Lipowej wraz z przynależnymi, odpowiednimi udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu w działce nr 416/1.

 


 

 

Ogłoszenie - 14-02-2017 r.

 

Starosta Piski na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Położenie nieruchomości – gmina Ruciane-Nida, obręb Piaski,
Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia - działka nr 24/2 o pow. 0,3093 ha, Bi – inne tereny zabudowane Numer KW - OL1P/00022200/6

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu będącą własnością Skarbu Państwa. Położona w odległości około 5 km od miasta Rucianego – Nidy, w pobliżu jeziora Bełdany. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej, letniskowej i pensjonatowej oraz gruntami leśnymi. Od strony północnej sąsiaduje z działką, na której znajduje się transformator. Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Ruciane – Nida nr XVII/3/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. działka nr 24/2 oznaczona jest jako teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – rekreacyjno – pensjonatową.

Cena wywoławcza nieruchomości – 250.000,00 zł + 23% VAT, wadium – 25.000,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.

2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 425 46 61.Ogłoszenie o przetargu: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 30-11-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 zostały wywieszone wykazy GN. 6840.1.3.2016 i GN. 6840.1.4.2016 dotyczące najmu lokali mieszkalnych nr 1 i 2, znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica, posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 128 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2.

 


 

 

Ogłoszenie - 12-12-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.2-2.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 5/8 o powierzchni 0,0020 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 4/7.

 


 

 

Ogłoszenie - 07-12-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.10.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24/2 o powierzchni 0,3093 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 30-11-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 zostały wywieszone wykazy GN. 6840.1.3.2016 i GN. 6840.1.4.2016 dotyczące najmu lokali mieszkalnych nr 1 i 2, znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica, posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 128 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2.

 


 

 

Ogłoszenie - 15-11-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.8.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 324/1 o powierzchni 0,0521 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 09-08-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.6.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1128/9 o powierzchni 0,1187 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Jagodnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 02-08-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.5.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 112 o powierzchni 0,1425 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Olsztyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 15-07-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.2.2.2015 z dnia 13.07.2016 r. dotyczący nieruchomości oznaczonej działką nr 355/16 o powierzchni 0,0384 ha, położoną w mieście Pisz, obręb Pisz 2, przy ul. Gizewiusza, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 


 

 

Ogłoszenie - 15-07-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nr GN.6840.1.5.2015 z dnia 15.07.2016 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 22/1, 22/3, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 o łącznej powierzchni 4,7818 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 12-07-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.4.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1127/53 o powierzchni 0,2998 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 07-04-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.2.2.2015 z dnia 03.06.2016 r. nieruchomości oznaczonej działką nr 355/16 o powierzchni 0,0384 ha, położoną w mieście Pisz, obręb Pisz 2, przy ul. Gizewiusza, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 


 

Ogłoszenie - 07-04-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz znak: GN.6840.2.5.2016 z dnia 06.06.2016 r. nieruchomości oznaczonej działką nr 161/1 o powierzchni 0,0303 ha, położoną w mieście Orzysz, przy ul. Leśnej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla dzierżawcy.

 


 

 

Ogłoszenie - 24-03-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, zostało wywieszone ogłoszenie G.6840.2.6.2015 z dnia 23.03.2016 r. dotyczące drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

 


 

Ogłoszenie - 06-10-2015 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, zostało wywieszone ogłoszenie G. 6840.2.6.2015 z dnia 28.09.2015 r. dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

 


 

Ogłoszenie - 21-09-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1141/3 i 1141/4 o łącznej powierzchni 0,4373 ha, położonej w Piszu obręb Pisz 1, przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 12-08-2015 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz G.6840.2.6.2015 z dnia 10.08.2015 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości Powiatu Piskiego – działek pod zabudowę budynkami garażowymi, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 


 

Ogłoszenie - 17-07-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1127/65, 1127/66, 1127/67, 1127/68 o łącznej powierzchni 0,8154 ha, położonej w Piszu obręb Pisz 1, przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 17-07-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 344/25 o powierzchni 0,0275 ha, położonej w Orzyszu, przy ul. Kolejowej 10, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 22-06-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 407/1 i 407/8 o łącznej powierzchni 0,7445 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 17-06-2015

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku, na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: G.6845.2.5.2015 z dnia 11.06.2015 r., informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 5/30 o powierzchni 3,4830 ha, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, na okres 3 lat.

 


 

Ogłoszenie - 29-04-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 24/3 i 24/4 o łącznej powierzchni 0,2411 ha, położonej w obrębie Wejsuny gmina Ruciane - Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 30-03-2015 r.


Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 407/1 i 407/8 o łącznej powierzchni 0,7445 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 19-01-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.