You are hereOgłoszenia nieruchomości

Ogłoszenia nieruchomości


By admin - Posted on 09 kwiecień 2014


 

Ogłoszenie - 14-07-2021 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie znak: GN.6840.2.1.2021 z dnia 13.07.2021 r., informujące o I publicznym przetargu ustnym, nieograniczonym w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego tj. działek oznaczonych numerami 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 227/27, 227/28 i 227/29 pod zabudowę budynkami garażowymi oraz udziału 7/24 części w działce oznaczonej numerem 227/5, położonych w mieście Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada.

Pełna treść ogłoszenia GN.6840.2.1.2021: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 26-05-2021 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz tablica wewnątrz budynku na parterze pomiędzy pokojami nr 2 i 3) został wywieszony wykaz znak: GN.6840.2.1.2021 z dnia 25.05.2021 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości Powiatu Piskiego tj. działek oznaczonych numerami 227/23, 227/24, 227/25, 227/26, 227/27, 227/28 i 227/29 pod zabudowę budynkami garażowymi oraz udziału 7/24 części w działce oznaczonej numerem 227/5, położonych w mieście Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada. Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pełna treść ogłoszenia GN.6840.2.1.2021: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 27-01-2021 r.

 

Starosta Piski informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz wewnętrzna w budynku na parterze przy pok. nr 2) zostały wywieszone następujące wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę:

1) GN.6845.1.4.2020 z dnia 26.01.2021 r., informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w mieście Biała Piska przy ul. Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 286/5 o powierzchni 0,1370 ha, KW OL1P/00001343/7,

2) GN.6845.1.6.2020 z dnia 26.01.2021 r., informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0030 Szczechy Małe, gmina Pisz, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 19/262 o powierzchni 0,1000 ha, KW OL1P/00015631/4.

Pełna treść ogłoszenia GN.6845.1.4.2020: Pobierz

Pełna treść ogłoszenia GN.6845.1.6.2020: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 27-01-2021 r.

 

Starosta Piski informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz wewnętrzna w budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6850.1.1.2020 z dnia 26.01.2021 r., informujący o przeznaczeniu do oddania w nieodpłatne użyczenie, dotychczasowemu użytkownikowi, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0009 Piaski, gmina Ruciane-Nida, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 24/2 o powierzchni 0,3093 ha, KW OL1P/00022200/6.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 21-01-2021 r.

 

OGŁOSZENIE Starosty Piskiego o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 55/1, obręb Cibory, gmina Biała Piska.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 23-11-2020 r.

 

Starosta Piski informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6840.1.1.2020 z dnia 20.11.2020 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości, w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Orzysz, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 131/3, o powierzchni 0,0180 ha (KW nr OL1P/00041967/9), położonej na terenie miasta Orzysz.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 12-11-2020 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.8.2020 z dnia 12.11.2020 r., informujący o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę, na okres 20 lat, dotychczasowemu dzierżawcy tj.: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piszu, z przeznaczeniem na siedzibę, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego tj.: udziału wynoszącego 49/100 części w nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką numer 502/9 o powierzchni 0,0530 ha (KW nr OL1P/00040109/0), w tym powierzchni użytkowej wynoszącej 327,73 m2 w posadowionym na niej budynku użytkowym (I piętro oraz poddasze).

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 22-10-2020 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 (tablica zewnętrza przy budynku oraz usytuowana wewnątrz budynku na parterze przy pok. nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.7.2020 z dnia 21.10.2020 r., informujący o przeznaczeniu do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, na okres nie dłuższy niż 3 lata Piskiemu Domu Kultury z/s w Piszu, z przeznaczeniem na tymczasową siedzibę, stanowiących własność Powiatu Piskiego nieruchomości lokalowych tj.: dwóch lokali użytkowych: nr 4 i nr 5, usytuowanych w budynku użytkowym, położonym w Piszu przy ul. Lipowej 5, posadowionym na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 416/1 o powierzchni 0,0339 ha.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 06-10-2020 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń, usytuowanej przy budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, został wywieszony wykaz znak: GN.6840.2.1.2020 z dnia 06.10.2020 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 110/5 o powierzchni 0,3961 ha, położonej na terenie obrębu Jagodne, gmina Pisz.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 10-09-2020 r.

 

OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 1022/2, obręb Drygały, gmina Biała Piska.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie

 

OGŁOSZENIE o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – działka nr 16/63, obręb Karwik, gmina Pisz.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku, na parterze, obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.6.2020 z dnia 29.06.2020 r., informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, powierzchni 8 m2, z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, oznaczonej działką geodezyjną numer 498/15 o powierzchni 0,6738 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej, z przeznaczeniem pod zbiórkę odpadów komunalnych (śmieci) na okres 3 lat.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 21-02-2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie znak: GN.6840.2.2.2019 z dnia 13.08.2019 r. o przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego – działek pod zabudowę budynkami garażowymi, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz
Mapa sytuacyjna: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - GN.6840.2.2.2019 z dnia 28.06.2019 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6840.2.2.2019 z dnia 27.06.2019 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości Powiatu Piskiego – działek pod zabudowę budynkami garażowymi, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 


 

 

Ogłoszenie - GN.6840.1.1.2018 z dnia 31.10.2018 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.1.2018 dotyczący nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 5/3 o powierzchni 0,0100 ha, położonej w obrębie Piaski, gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 


 

 

Ogłoszenie - GN.6845.2.1.2018 z dnia 10.07.2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku, na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6845.2.1.2018 z dnia 10.07.2018 r., informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia nieruchomości rolnej, niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 5/30 o powierzchni 3,4830 ha, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, dotychczasowemu dzierżawcy na okres 3 lat.

 


 

 

Ogłoszenie - GN.6840.2.3.2017 z dnia 13-04-2018 r.

 

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz
Mapa: Pobierz

Wyciąg z ogłoszenia nr GN.6840.2.3.2017 dotyczącego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza pierwszy przetarg w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości użytkowej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego.

I.
położenie nieruchomości - obręb Łupki, gmina Pisz
numery działek - 51/1, 51/4, 51/6
numer księgi wieczystej - KW nr OL1P/00006839/6
powierzchnia działek - 51/1 – 0,4121 ha, 51/4 – 0,1480 ha, 51/6 – 0,3406 ha
oznaczanie działek wg ewidencji gruntów i budynków - 51/1 – Bi - inne tereny zabudowane, 51/1 – ŁVI - łąki trwałe i PsV - pastwiska trwałe, 51/6 – Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, LsIV – lasy

Przetargiem objęta jest nieruchomość o łącznej powierzchni 0,9007 ha, składająca się z:
1. Działki zabudowanej budynkiem hotelowym, budynkiem hangaru i wiatą o konstrukcji stalowej, oznaczonej nr 51/1 o powierzchni 0,4121 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.
2. Działki niezabudowanej stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej nr 51/4 o powierzchni 0,1480 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.
3. Działki niezabudowanej będącej polem namiotowym, oznaczonej nr 51/6 o powierzchni 0,3406 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz, posiadającej urządzoną księgę wieczystą numer KW nr OL1P/00006839/6.

CENA WYWOŁAWCZA nieruchomości netto wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych i 00/100)

w tym do ceny ostatecznej nieruchomości, w części procentowej przypadającej w:
- 84 % - ceny (dotyczy działek nr 51/1 i 51/6) zostanie zwolniona z podatku VAT na podstawie przepisów art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, - 16% - ceny (dotyczy działki nr 51/4) doliczony zostanie podatek 23% VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 wyżej cytowanej ustawy.

WADIUM - 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych i 00/100)

1. Przetarg odbędzie się w dniu 22.06.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 10:00.
2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 425 46 61.

 


 

 

Ogłoszenie - 05-03-2018 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz znak: GN.6845.1.2.2018 z dnia 01.03.2018 r., dotyczący oddania w dzierżawę na czas oznaczony – 10 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej numerem działki 536/4 o powierzchni 1,9303 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gdańskiej.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 21-02-2018 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN. 6840.2. 3.2017 z dnia 19.02.2018 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego tj. oznaczonej działkami nr 51/1, 51/4 i 51/6 o łącznej powierzchni 0,9007 ha, położonej w obrębie Łupki, gmina Pisz.

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - GN.6840.2.2.2017 z dnia 14-02-2018 r.

 

Pełna treść ogłoszenia: Pobierz

Wyciąg z ogłoszenia III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z póź zm.) ogłasza III (trzeci) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego.

Położenie nieruchomości – Miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5,
Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia - działka nr 416/1 o pow. 0,0339 ha
Numer KW – KW nr OL1P/00011105/0
Opis nieruchomości gruntowej - działka nr 416/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piskiego w udziale 60/100 części do dnia 01.08.2093 r.

Opis nieruchomości lokalowych:
- lokal użytkowy nr 4 ( pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2, wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pomieszczeń gabinetowych, 3 korytarzy, 8 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 magazynu, 2 wc, i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038731/2,
- Cena wywoławcza nieruchomości 329.175,00 zł, (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych), wadium – 40.000,00 zł

- lokal użytkowy nr 5 (poddasze) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pokoi, 2 korytarzy, 7 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 zaplecza, 1 wc, 1 łazienki i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038732/9,
- Cena wywoławcza nieruchomości 209.475,00 zł, (słownie: dwieście dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), wadium – 25.000,00 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 23.03.2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.
2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 425 46 61.

 


 

 

Ogłoszenie - 18-01-2018 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz znak: GN.6840.1.2.2017 z dnia 18.01.2018 r., dotyczący oddania w nieodpłatne użyczeni jednostce samorządu terytorialnego – Gminie Ruciane-Nida nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 24/2 o powierzchni 0,3093 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

 


 

 

Ogłoszenie - 07-11-2017 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2, został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w mieście Biała Piska, oznaczonej działka nr 286/5 o powierzchni 0,1370 ha, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

 


 

 

Ogłoszenie - 04-10-2017 r.

 

Wyciąg z ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z póź zm.) ogłasza II (drugi) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego.

Położenie nieruchomości – Miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5, Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia - działka nr 416/1 o pow. 0,0339 ha Numer KW – KW nr OL1P/00011105/0 Opis nieruchomości gruntowej - działka nr 416/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piskiego w udziale 60/100 części do dnia 01.08.2093 r.

Opis nieruchomości lokalowych:
- lokal użytkowy nr 4 ( pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2, wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pomieszczeń gabinetowych, 3 korytarzy, 8 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 magazynu, 2 wc, i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038731/2, - Cena wywoławcza nieruchomości 346.500,00 zł, (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych), wadium – 40.000,00 zł

- lokal użytkowy nr 5 (poddasze) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pokoi, 2 korytarzy, 7 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 zaplecza, 1 wc, 1 łazienki i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038732/9, - Cena wywoławcza nieruchomości 220.500,00 zł, (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), wadium – 25.000,00 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.
2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefony (87) 425 46 61.

 


 

 

Ogłoszenie - 08-08-2017 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Gospodarki Nieruchomościami zamieszcza ogłoszenie nr GN.6840.2.3.2016 z dnia 08.08.2017 r., informujące o sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie przetargu ustnego ograniczonego dla najemców wybudowanych garaży na działkach nr 273/4, 273/5, 273/6, 273/7.

Szczegółowe informacje: Pobierz

 


 

 

Wyciąg z ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego - 29-05-2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu na podstawie §3 ust. 1 i §6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego.
Położenie nieruchomości – Miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Lipowa 5, Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia - działka nr 416/1 o pow. 0,0339 ha Numer KW – KW nr OL1P/00011105/0
Opis nieruchomości gruntowej - działka nr 416/1 stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Piskiego w udziale 60/100 części do dnia 01.08.2093 r.

Opis nieruchomości lokalowych:
- lokal użytkowy nr 4 ( pierwsze piętro) o powierzchni użytkowej 217,73 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 9,72 m2, wraz z udziałem wynoszącym 34/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pomieszczeń gabinetowych, 3 korytarzy, 8 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 magazynu, 2 wc, i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038731/2,
- Cena wywoławcza nieruchomości 385.000,00 zł, (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), wadium – 40.000,00 zł

- lokal użytkowy nr 5 (poddasze) o powierzchni użytkowej 160,25 m2 oraz należące do niego pomieszczenie przynależne (magazyn) o powierzchni użytkowej 13,62 m2, wraz z udziałem wynoszącym 26/100 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu działki nr 416/1 i elementach wspólnych budynku, składający się z 1 pomieszczania socjalnego, 3 pokoi, 2 korytarzy, 7 pomieszczeń kancelaryjnych, 1 zaplecza, 1 wc, 1 łazienki i pomieszczenia przynależnego (magazynu), dla którego Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00038732/9,
- Cena wywoławcza nieruchomości 245.000,00 zł, (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych), wadium – 25.000,00 zł

1. Przetarg odbędzie się w dniu 07.07.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.
2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefony (87) 425 46 61.

 


 

 

Ogłoszenie - 29-05-2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6840.2.4.2017 z dnia 25.05.2017 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu Piskiego usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 2A, położonym w mieście Ruciane - Nida przy ul. Polnej wraz z przynależnymi, odpowiednimi udziałami w prawie własności gruntu w działce nr 227/3. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie bezprzetargowej dla najemcy.

 


 

 

Ogłoszenie - 29-05-2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: GN.6840.2.3.2017 z dnia 25.05.2017 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie przetargu ustnego ograniczonego dla najemców wybudowanych garaży na działkach nr 273/4, 273/5, 273/6, 273/7.

 


 

 

Ogłoszenie - 22-02-2017 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: G.6840.2.2.2017 z dnia 15.03.2017 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Piskiego tj. lokali użytkowych nr 4 i nr 5, usytuowanych w budynku użytkowym nr 5 położonym w mieście Pisz przy ul. Lipowej wraz z przynależnymi, odpowiednimi udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntu w działce nr 416/1.

 


 

 

Ogłoszenie - 14-02-2017 r.

 

Starosta Piski na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Położenie nieruchomości – gmina Ruciane-Nida, obręb Piaski,
Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia - działka nr 24/2 o pow. 0,3093 ha, Bi – inne tereny zabudowane Numer KW - OL1P/00022200/6

Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu będącą własnością Skarbu Państwa. Położona w odległości około 5 km od miasta Rucianego – Nidy, w pobliżu jeziora Bełdany. Nieruchomość sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkalnej, letniskowej i pensjonatowej oraz gruntami leśnymi. Od strony północnej sąsiaduje z działką, na której znajduje się transformator. Nieruchomość położona jest na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miejskiej Ruciane – Nida nr XVII/3/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. działka nr 24/2 oznaczona jest jako teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalno – rekreacyjno – pensjonatową.

Cena wywoławcza nieruchomości – 250.000,00 zł + 23% VAT, wadium – 25.000,00 zł.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna na II piętrze). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000.

2. Ogłoszenie o przetargu wywieszone jest na urzędowej tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu na stronie www.bip.powiat.pisz.pl i www.powiat.pisz.pl.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać pod numerem telefonu (87) 425 46 61.Ogłoszenie o przetargu: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 30-11-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 zostały wywieszone wykazy GN. 6840.1.3.2016 i GN. 6840.1.4.2016 dotyczące najmu lokali mieszkalnych nr 1 i 2, znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica, posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 128 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2.

 


 

 

Ogłoszenie - 12-12-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.2-2.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 5/8 o powierzchni 0,0020 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej działką nr 4/7.

 


 

 

Ogłoszenie - 07-12-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.10.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 24/2 o powierzchni 0,3093 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz: Pobierz

 


 

 

Ogłoszenie - 30-11-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 zostały wywieszone wykazy GN. 6840.1.3.2016 i GN. 6840.1.4.2016 dotyczące najmu lokali mieszkalnych nr 1 i 2, znajdujących się w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica, posadowionych na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 128 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2.

 


 

 

Ogłoszenie - 15-11-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.8.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 324/1 o powierzchni 0,0521 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 09-08-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.6.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1128/9 o powierzchni 0,1187 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Jagodnej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 02-08-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.5.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 112 o powierzchni 0,1425 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Olsztyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 15-07-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.2.2.2015 z dnia 13.07.2016 r. dotyczący nieruchomości oznaczonej działką nr 355/16 o powierzchni 0,0384 ha, położoną w mieście Pisz, obręb Pisz 2, przy ul. Gizewiusza, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 


 

 

Ogłoszenie - 15-07-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nr GN.6840.1.5.2015 z dnia 15.07.2016 r. nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 22/1, 22/3, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 23/11, 23/12, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 o łącznej powierzchni 4,7818 ha, położonej w obrębie Piaski gmina Ruciane – Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

 

Ogłoszenie - 12-07-2016 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.1.4.2016 nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 1127/53 o powierzchni 0,2998 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 07-04-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz GN.6840.2.2.2015 z dnia 03.06.2016 r. nieruchomości oznaczonej działką nr 355/16 o powierzchni 0,0384 ha, położoną w mieście Pisz, obręb Pisz 2, przy ul. Gizewiusza, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 


 

Ogłoszenie - 07-04-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz znak: GN.6840.2.5.2016 z dnia 06.06.2016 r. nieruchomości oznaczonej działką nr 161/1 o powierzchni 0,0303 ha, położoną w mieście Orzysz, przy ul. Leśnej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla dzierżawcy.

 


 

 

Ogłoszenie - 24-03-2016 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, zostało wywieszone ogłoszenie G.6840.2.6.2015 z dnia 23.03.2016 r. dotyczące drugiego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

 


 

Ogłoszenie - 06-10-2015 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, zostało wywieszone ogłoszenie G. 6840.2.6.2015 z dnia 28.09.2015 r. dotyczące pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

 


 

Ogłoszenie - 21-09-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1141/3 i 1141/4 o łącznej powierzchni 0,4373 ha, położonej w Piszu obręb Pisz 1, przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 12-08-2015 r.

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz G.6840.2.6.2015 z dnia 10.08.2015 r., informujący o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości Powiatu Piskiego – działek pod zabudowę budynkami garażowymi, położonych w Białej Piskiej przy ul. Sikorskiego. Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 


 

Ogłoszenie - 17-07-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działek 1127/65, 1127/66, 1127/67, 1127/68 o łącznej powierzchni 0,8154 ha, położonej w Piszu obręb Pisz 1, przy ul. Warszawskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 17-07-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 344/25 o powierzchni 0,0275 ha, położonej w Orzyszu, przy ul. Kolejowej 10, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 22-06-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 407/1 i 407/8 o łącznej powierzchni 0,7445 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 17-06-2015

 

Zarząd Powiatu w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu, w budynku przy ul. Warszawskiej 1 (tablica wewnątrz budynku, na parterze obok pokoju nr 2) został wywieszony wykaz znak: G.6845.2.5.2015 z dnia 11.06.2015 r., informujący o przeznaczeniu do wydzierżawienia dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Piskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym 5/30 o powierzchni 3,4830 ha, położonej w obrębie Kaliszki, gmina Biała Piska, na okres 3 lat.

 


 

Ogłoszenie - 29-04-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 24/3 i 24/4 o łącznej powierzchni 0,2411 ha, położonej w obrębie Wejsuny gmina Ruciane - Nida, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 30-03-2015 r.


Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 oraz na tablicy ogłoszeń Biuletynu Informacji Publicznej, został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działek 407/1 i 407/8 o łącznej powierzchni 0,7445 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 1 przy ul. Wojska Polskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej dla użytkownika wieczystego.

 


 

Ogłoszenie - 19-01-2015 r.

 

Starostwo Powiatowe w Piszu informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa w budynku przy ul. Warszawskiej 1, na parterze przy pokoju nr 2 został wywieszony wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

 


Klauzula o RODO


Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

dofinansowanie krajowe

DOFINANSOWANIE TRANSGRANICZNE