Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Policjanci podsumowali miniony rok

W czwartek, 6 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyła się roczna odprawa Komendanta Powiatowego Policji w Piszu  mł. insp. Marcina Kubasa z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasza Klimka, posła na Sejm RP Jerzego Wojciecha Małeckiego oraz przedstawicieli lokalnych samorządów i służb.

Starostwo Powiatowe w Piszu podczas spotkania reprezentowała Edyta Polak – Sekretarz Powiatu, która w imieniu Zarządu oraz Rady Powiatu Piskiego podziękowała za bardzo dobrą współpracę jaka miała miejsce w minionym roku pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Piszu, a starostwem oraz podległymi jednostkami organizacyjnymi. Podkreśliła również,  iż bezpieczeństwo oraz porządek publiczny są ważnymi elementami funkcjonowania samorządu oraz lokalnej społeczności. Dlatego Powiat Piski od wielu lat wspiera funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Piszu i będzie to czynił nadal.Ogłoszenie Konkursu FIO WML 4

Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Partnerstwie ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania, Lokalną Grupą Działania Stowarzyszeniem „Południowa Warmia”, Lokalna Grupa Działania "WARMIŃSKI ZAKĄTEK" , Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych "STOPA" i Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ”, ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE 4.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko - mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnym służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.XVI sesja Rady Powiatu Pisz

Aktualna sytuacja kadrowa i finansowa SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, przygotowanie Starostwa Powiatowego  w Piszu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 2020 oraz przebieg Drogi Krajowej Nr 16 zdominowały obrady XVI sesji Rady Powiatu Pisz, która odbyła się w czwartek, 30 stycznia br.

Obecny na sesji Marek Skarzyński – Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu charakteryzując kondycję piskiego szpitala wskazał, iż aktualnie, zawarte kontrakty zarówno roczne jak i trzyletnie zapewniają zdolność pracy wszystkich kluczowych specjalistów, a tym samym oddziałów szpitalnych. Obecnie  w najtrudniejszej sytuacji kadrowej znajduje się Oddział Ratunkowy, który wymaga pilnego wsparcia kadrowego.  W trakcie sesji poruszony został także temat epidemii jaka ma miejsce w Chinach i ewentualnego hospitalizowania pacjentów  w razie podejrzeń o zarażenie koronawirusem. Dyrektor Marek Skarzyński poinformował, iż dla województwa Warmińsko-Mazurskiego wskazanym do hospitalizacji pacjentów podejrzewanych o kontakt z koronawirusem jest szpital  w Gdańsku. Natomiast SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu dysponuje dwoma łóżkami spełniającymi standardy w zakresie izolowania pacjentów znajdującymi się na Oddziale Zakaźnym.Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W dniu 30.01.2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Piski Marek Wysocki wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemarem Brendą. W spotkaniu udział wzięli: przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wraz z dyrektorem Andrzejem Raszczykiem, przedstawiciele SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu wraz dyrektorem Markiem Skarzyńskim, Sekretarz Powiatu Edyta Polak, Dorota Wlazłowska inspektor ds. zdrowia, kultury sportu Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek w Piszu oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu.Ważne! Komunikat dla organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo, ustawa z dnia 01 marca 2018 r.  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zmienił się zakres instytucji zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in. loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.Mistrzostwa Pływackie PMOS Pisz

22 stycznia odbyły w MISTRZOSTWA PŁYWACKIE, w których wzięło udział 24 młodych pływaków w wieku 7-13 lat. Najlepsi zostali nagrodzeni medalami. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy  i nagrody rzeczowe. W trakcie trwania mistrzostw odbył się prelekcja na temat bezpieczeństwa na lodzie, którą przeprowadzili piscy strażacy.

Puchar dla najmłodszej zawodniczki ufundował Starosta Powiatu Piskiego Pan Andrzej Nowicki natomiast puchar dla najmłodszego zawodnika ufundował Burmistrz Pisza Pan Andrzej Szymborski.Budżet Powiatu Piskiego na 2020 r.

Podczas XV sesji, w dniu 30 grudnia 2019 r. , Rada Powiatu Pisz przyjęła uchwały nr XV/119/19 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Piskiego na 2020 r. oraz nr XV/118/19  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025. Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.Osobowość Roku 2019

Miło nam poinformować, że Starosta Piski Andrzej Nowicki uzyskał nominację Kapituły Redakcji „Polska Times” do tytułu Osobowość Roku 2019 w kategorii Polityka, samorządność i społeczność lokalna. Uzasadniając swoją decyzję Kapituła podkreśliła wkład w życie regionu poprzez umiejętne sięganie po środki zewnętrze w tym zakresie modernizacji infrastruktury drogowej.Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy

I posiedzenie Powiatowej Rynku Pracy, które odbyło się we wtorek, 14 stycznia, przyniosło zaopiniowanie proponowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu podziału środków z Funduszu Pracy na łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową.Inwestycje drogowe w Powiecie Piskim

W 2019 roku Powiat Piski przeznaczył blisko 14 mln zł na zadania inwestycyjne oraz remontowe w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Zaplanowane działania zostały zrealizowane niemal  w 100%. Część zadań będzie kontynuowanych zgodnie z planem  w roku bieżącym. Oznacza to, jak wskazuje Wicestarosta Powiatu Piskiego Marek Wysocki, iż podjęte przez Powiat Piski zobowiązania w zakresie modernizacji infrastruktury drogowej zostaną wykonane do czerwca bieżącego roku w całości.Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości