Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

ŚWIADCZENIE „DOBRY START ” W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej  i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także  do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak  i instytucjonalnych, a także do osób przebywających  w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej.

KOLEJNE PROJEKTY TRANSGRANICZNE

W dniu 27.06.2018 r. w siedzibie starostwa podpisano kolejny wniosek aplikacyjny, który złożony zostanie do konkursu- w ramach  3 naboru wniosków do Programu Interreg V-A Litwa- Polska. Beneficjentami projektu ujętego we wniosku są: Powiat Piski- jako Lider projektu oraz partnerzy projektu: Miasto Alytus oraz Muzeum  A .Matutis w Alytusie.

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!
Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Wyniki Konkursu Plastycznego „CZYSTE NIEBO NAD NAMI TO ODDECH NADZIEI”


WYNIKI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH „CZYSTE NIEBO NAD NAMI TO ODDECH NADZIEI”

Jury w składzie: Jan Alicki- przewodniczący, Dorota Wlazłowska, Aneta Ramotowska, Krystyna Piaskowska  i Alina Skrodzka w dniu 15 czerwca 2018 r. wyłoniło zwycięzców Konkursu:

20 mln zł dla samorządów ze wschodniej części województwa

Urząd gminy Wieliczki, położonej w powiecie Oleckim stał się miejscem zawarcia kolejnych umów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. 20 mln złotych trafiło do samorządów z wschodniej części naszego województwa w tym do Powiatu Piskiego oraz Gminy Orzysz. Umowę  z Arturem Chojeckim – Wojewodą Warmińsko-Mazurskim zawarli reprezentujący Powiat Piski Andrzej Nowicki – Starosta Piski wraz  z Markiem Wysockim – Wicestarostą Piskim. Tym samym dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa wsparte zostanie zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522 N (Karpa) – Turośl – Pisz od km 33+750 do km 38+247,10 wraz  z przebudową ścieżki rowerowej od km 38+247,10 do km 38+705,40”. Działania zrealizowane zostaną  w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019”.

Mobilny Punkt Informacyjny

Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza Przedsiębiorców 27 czerwca 2018r.  w godz. 11:00 – 14:00, do Mobilnego Punktu Informacyjnego o projekcie „Fundusz Usług Rozwojowych dla MŚP”, który mieścić się będzie w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1522N (Karpa)-Turośl-Pisz

12 czerwca 2018 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło listę zadań, pomiędzy które zostanie rozdysponowana pula 500 mln zł, które trafią do 433 samorządów. Wśród zakwalifikowanych do dofinansowania zadań znalazła się między innymi przebudowa drogi powiatowej nr 1522N (Karpa)-Turośl-Pisz od km 31+285, do km 33+750. Przeznaczone środki pochodzą z programu „Rządowy Program Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Zespół Szkół Nr 1 w Piszu pod patronatem Uniwersytetu

5 czerwca 2018 roku Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu, mgr Małgorzata Oświęcimko, podpisała z Dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr. hab. Romanem Kisielem porozumienie o współpracy i objęciu patronatem klasy  o profilu ekonomicznym.

Najpierw parada, a potem w ciemny las

Rowerzyści z Pisza i okolic już wiedzą, jak spędzą nadchodzącą najkrótszą noc w roku. 23 czerwca o godz. 22 wyruszy V Rajd Świętojański po Puszczy Piskiej. Trwają zapisy chętnych

Europejski Tydzeń Sportu

Informujemy, że w dniach 23-30 września 2018 r. po raz czwarty we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, będzie obchodzony Europejski Tydzień Sportu (ETS)

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości