Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

POWIAT PISKI – PREKURSOREM W SUBREGIONIE

Pierwsze posiedzenie powiatowego Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej, które miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Piszu, w środę, 5 lipca przyniosło ukonstytuowanie się władz i obsadzenie pozostałych stanowisk.

Powołany uchwałą Zarządu Powiatu Piskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. Zespół jest pierwszym takim organem, który powstał w subregionie ełckim. Zgodnie z podjętymi postanowieniami Zespół ma przede wszystkim skupić się na stworzeniu i monitorowaniu wdrażania Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Piskim, opracowaniu ścieżki wsparcia dla potencjalnych i istniejących podmiotów ekonomii społecznej oraz podejmować działania w zakresie inicjowania działań wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Podczas pierwszego posiedzenia obok ukonstytuowania się władz zespołu w następujący składzie:

Andrzej Nowicki – Starosta Piski – Przewodniczący Zespołu

Marcin Kamiński – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu – I Zastępca

Elwira Świetlicka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu – II Zastępca

Grzegorz Stachurski – Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej – Sekretarz Zespołu.

 

 

SESJA RADY POWIATU PISZ

29 czerwca br. odbyła się XXXI sesja Rady Powiatu Pisz. Były to ostatnie przed przerwą wakacyjną obrady Rady Powiatu, kolejne odbędą się dopiero pod koniec sierpnia.

Sesję zwyczajowo otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska, która po stwierdzeniu prawomocności obrad przeszła do realizacji kolejno zaplanowanych punktów posiedzenia. W pierwszej części obrad Starosta Andrzej Nowicki zawnioskował o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie powołania członków Komisji Grantowej oceniającej oferty na realizację zadań powiatu w ramach Konkursów Ofert 2017/2018, do którego radni przychylili się jednomyślnie.

 

 

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

Nawiązanie ścisłej współpracy miedzy służbami i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzącej do zabezpieczenia powiatu przed wystąpieniem ognisk ASF (afrykańskiego pomoru świń) było nadrzędnym celem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Piszu, 27 czerwca br.

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE W ZAKRESIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PO RYBY 2014-2020

Spotkanie

Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze” zaprasza na spotkania szkoleniowo-informacyjne dotyczące ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. Na spotkaniu omówione zostaną procedury naboru i oceny wniosków oraz zasady wypełniania formularza o przyznanie dofinansowania.

 • 10 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Mrągowo, sala sesyjna Urzędu Gminy Mrągowo przy ul. Królewieckiej,
 • 11 lipca 2017 r. godz. 10.00 – Pisz, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 1

 

POLSKO- NIEMIECKI MECZ PRZYJAŹNI

Przy pełnych trybunach, w sobotę 24 czerwca, rozegrano Międzynarodowy Mecz Przyjaźni pomiędzy Mazur Pisz Old Boy a KVB Kölner Vehrkes Betriebe AG  z Kolonii.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 W POWIECIE PISKIM

Góry, morze, ciepłe kraje, a nawet praca- niezależnie od tego jak najbliższe dwa miesiące postanowią spędzić uczniowie z naszego regionu, czekają na nich wakacje pełne wyzwań i emocji.

Noc, rowery, las i pozytywni ludzie – taka mieszanka gwarantuje dobrą zabawę

Ponad 25 km pokonali rowerami uczestnicy IV Rajdu Świętojańskiego po Puszczy Piskiej. Wyprawa odbyła się w nocy z soboty na niedzielę. Uczestnicy wsparli cegiełkami leczenie 1,5-letniego chłopca z Pisza.

PMOS Pisz – podsumowanie sezonu taekwondo

Uczestnicy sekcji taekwondo Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu i Piskiego Klubu Taekwondo podsumowali sezon szkoleniowy 2016/2017. Podsumowanie było dobrą okazją do zaprezentowania umiejętności zdobytych na zajęciach: układy, walki, gibkość, techniki samoobrony i techniki rozbić przed studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczestnikami projektu "Śpisz Pisz? Obudź się II Edycja" oraz piskim kołem Emerytów i Rencistów na plaży miejskiej w Piszu.

ZAPRASZAMY ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

STAROSTA PISKI

 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

na otwarte spotkanie informacyjne,

które odbędzie się 26 czerwca /poniedziałek/ 2017 r.

w sali konferencyjnej /nr 50, II piętro/ Starostwa Powiatowego w Piszu,

ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, rozpoczęcie o godzinie 09:00

 

Tematem spotkania będzie:

Przedstawienie zasad

PRZYZNAWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU PISKIEGO

przyznawanych organizacjom pozarządowym w ramach

OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT,

o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

omówione zostaną m.in.:

 

1. Założenia PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,NA ROK 2017

 

2. Zasady dotyczące składania ofert w tym

 • podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje
 • wysokość dotacji, udział środków własnych, czas realizacji zadań
 • kwalifikowalność kosztów
 • wypełnianie i złożenie oferty

3. Procedura konkursowa w tym

 • ogłoszenie konkursu
 • ocena formalna
 • ocena merytoryczna
 • wybór ofert
 • ogłoszenie konkursu ocena formalna ocena merytoryczna wybór ofert

4. Zawarcie umowy i przekazanie środków w tym

 • zasady zmiany treści umowy
 • wydatkowanie środków
 • obowiązki informacyjne

5. Rozliczanie dotacji w tym

 • wypełnianie i składanie sprawozdań
 • załączniki do sprawozdania
 • dokumentowanie wydatków
 • zatwierdzenie sprawozdania
 • kontrola i ocena realizacji zadań

6. Procedura zwrotu dotacji

Szczegółów odnośnie spotkania udziela Tomasz Borkowski pracownik Wydziału Strategii Rozwoju, Promocji, Integracji Europejskiej i Informacji Starostwa Powiatowego w Piszu, tel.: 87 425 47 62, e-mail: tomasz.borkowski@powiat.pisz.pl 

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości