Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Ocena trofeów myśliwskich

Ocena trofeów myśliwskich

 

17 marca 2006 r. w Starostwie Powiatowym w Piszu Komisja Oceny Trofeów Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach w składzie:

- Wilhelm Stoma – przewodniczący

- Stanisław Patalan

- Jan Goździewski

- Mieczysław Kaczmarczyk

- Radosław Fuchs

dokonała oceny prawidłowości odstrzału samców jeleni (byków) i saren (rogaczy). Ocena obejmowała trofea zwierzyny pozyskanej na obszarze całego Rejonu Hodowlanego Puszczy Piskiej. Łącznie oceniono 110 wieńców byków i 80 parostków rogaczy.

OLIMPIADA WIEDZY Z ZAKRESU OBRONY CYWILNEJ

15 marca odbyły się powiatowe eliminacje Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. W eliminacjach udział wzięły reprezentacje: Zespołu Szkół nr 1 w Piszu, Zespół Szkół Katolickich w Piszu, Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu oraz ZSO w Orzyszu.

POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

W dniu 13 marca odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz Burmistrzów Gmin Powiatu Piskiego, w trakcie którego omawiano kwestię zagrożenia ptasią grypą oraz uszczegółowiono procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia ognisk tej choroby na terenie naszego powiatu.

MISTRZOSTWA POWIATU W 3-5-8

Mistrzostwa Powiatu w 3-5-8

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Szybkiego Reagowania

W dniu 10 marca b.r. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu, który od dnia dzisiejszego będzie funkcjonował jako Piski Zespół Szybkiego Reagowania. Ustalenie ostatecznej nazwy było jednym z elementów spotkania.

Przejrzysty Powiat Pisz

4 marca 2006 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca wyniki zorganizowanej przez Gazetę Wyborczą akcji „Przejrzysta Polska”.

I Powiatowe Zawody Wędkarstwa Podlodowego o Puchar Starosty Piskiego za nami

26 lutego b.r. na jeziorze Roś odbyły się I Powiatowe Zawody Wędkarstwa Podlodowego o Puchar Starosty Piskiego.

Wręczenie mandatów radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego

W dniu 23 lutego b.r. nastąpiło uroczyste wręczenie mandatów radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Piskiego. Mandaty wręczał Przewodniczący Rady Powiatu Pisz p. Kazimierz Klimek w trakcie XLII Sesji Rady.

EQUAL W POWIECIE

 

 

W dniach 20-21 lutego odbył się kolejny etap szkolenia Powiatowego Zespołu Szybkiego Reagowania. Partnerzy, bo tak należy nazwać uczestników Zespołu, zapoznani zostali z Metodologią Szybkiego Reagowania, w tym m.in. z metodami rozwiązywania zaistniałych problemów, zasadami sprawnego komunikowania oraz z działaniami Public Relations Szybkiego Reagowania.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości