Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

ZMIANY NA STANOWISKU KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PISZU

W czwartek 30 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyło się uroczyste pożegnanie komendanta nadkom. Andrzeja Borkowskiego, który po blisko 28 letniej służbie w policji przeszedł na emeryturę i powołanie nowego komendanta, którym został dotychczasowy pierwszy zastępca komendanta - kom. Dariusz Pieloch.

KONFERENCJA DOTYCZĄCA POŁĄCZENIA KOLEJOWEGO NA TRASIE PISZ - EŁK

We wtorek 28 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Piszu odbyła się konferencja w sprawie opracowania dalszej strategii remontu torowiska na trasie Pisz – Ełk. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kolei, samorządów Rucianego – Nidy, Pisza, Białej Piskiej i Ełku oraz urzędów pracy.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH

W dniu 23 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego dotyczące pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”

POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DRGOWYM

Serdecznie zapraszmy
na
POWIATOWY TURNIEJ WIEDZY O RUCHU DRGOWYM
etap szkół podstawowych i gimnazjalnych wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych i gminnych odbędzie się 29 kwietnia br. w Gminnym Zespole Szkół – ul. Wołodyjowskiego 2a (os. Wschód)

TARGI EDUKACYJNE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU PISKIEGO

W dniu 16 kwietnia 2009r. po raz kolejny odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Piskiego. Tego dnia w siedzibie Gimnazjum Nr 1 w Piszu przy ul. Lipowej swoją ofertę edukacyjną młodzieży gimnazjalnej z Powiatu Piskiego zaprezentowały: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Piszu, Zespół Szkół Nr 1 w Piszu, Zespół Szkół Zawodowych w Piszu, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu, Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej, Zespół Szkół Leśnych w Rucianem Nidzie oraz Zespół Szkół Katolickich w Piszu.

II GMINNA DEBATA W ORZYSZU

29.04.2009 r. o godzinie 17.00

PIERWSZA GMINNA DEBATA PUBLICZNA

Dnia 25.03.2009 r. w Piskim Domu Kultury odbyła się I Gminna debata Publiczna w ramach projektu ”Uaktywnij się - Twoje zdanie też się liczy” Temat przewodni: Co to jest organizacja pozarządowa? Czy organizacje pozarządowe mogą być czynnikiem rozwoju gminy Pisz? Tak czy Nie?

INWESTYCJE DROGOWE

W dniu 23 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Zarząd Województwa, w osobach Marszałka Jacka Protasa i Wicemarszałka Urszuli Pasławskiej, uroczyście podpisał umowy z powiatami o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 2013 na realizację projektów dotyczących infrastruktury drogowej regionu.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości