Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Projekt „RAZEM przeciwko przemocy w rodzinie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Piszu w ramach realizacji projektu prowadzi nabór uczestników na niżej wymienione działania:

Zajęcia ruchowe -fitness i siłownia dla młodzieży zagrożonej lub dotkniętej przemocą
Celem zajęć ruchowych jest ukazanie młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego Poprzez aktywność fizyczną młode osoby będą miały możliwość rozładowania napięcia powodującego zachowania agresywne. Zajęcia na siłowni  i fitness pokażą młodym osobom prawidłowe metody spędzania czasu wolnego, będą również okazją do nawiązania nowych znajomości oraz budowania pozytywnych relacji. Zajęcia ruchowe poprowadzi trener personalny, który swoim przykładem zachęci młodzież do aktywności fizycznej.
Czas trwania zajęć: październik-listopad 2019 r.

Ziemia piska na szlaku pielgrzymów z Rosji

Ze śpiewem i modlitwą zawitali do powiatu piskiego młodzi mieszkańcy Rosji. Przebywająca w diecezji ełckiej na zaproszenie biskupa ełckiego Jerzego Mazura młodzież spędziła czas na wspólnej modlitwie z polskimi rówieśnikami oraz poznawaniu historii naszych ziem. Stuosobowej grupie młodych ludzi z Syberii oraz europejskiej części Rosji towarzyszyło sześciu księży i cztery siostry zakonne.

Obchody Święta Wojska Polskiego w 99-ą rocznicę Bitwy Warszawskiej

Uroczystości wspólnego oddania czci żołnierzom Wojska Polskiego poległym na polach bitew rozpoczęły się w Piszu 15 sierpnia mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela. Uczestniczyli w niej mieszkańcy Pisza, Poseł na Sejm RP Jerzy Małecki, władze samorządowe, delegacje służb mundurowych, jednostek gminnych, instytucji państwowych i organizacji działających na terenie powiatu piskiego oraz harcerze. Powiat piski reprezentowali Przewodnicząca Rady Powiatu Irena Jatkowska oraz Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda.

Kolonia Artystów 2019

Od kilku już lat, w tym samym czasie, w Rucianem-Nidzie zjawiają się artyści z różnych stron Polski i zostawiają po sobie ślad – rzeźby oraz obrazy. „KOLONIA ARTYSTÓW", bo tak zwą się plenery rzeźbiarsko-malarskie, to już tradycja. Tradycja niezwykła, gdyż każda edycja tego wydarzenia niesie ze sobą nowe dzieła będące ozdobą miasta. Pomysłodawcą i organizatorem cyklicznego przedsięwzięcia jest Piotr Bogdaszewski, artysta-rzeźbiarz z Rucianego-Nidy, realizujący przedsięwzięcie dzięki współpracy z miejscowym Domem Kultury.

Spotkanie ws. uruchomienia w Piszu studiów pielęgniarskich.

Wizytę w Starostwie Powiatowym w Piszu złożyli przedstawiciele Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu rektor dr Andrzej Zduniak wraz z dr Heleną Marek, prorektor uczelni i dziekan Wydziału Nauk Społecznych WSB w Giżycku oraz dr Małgorzata Karpińska-Karwowska, Przewodnicząca lokalnych struktur Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Piskiego Szpitala, z inicjatywy której spotkanie zostało zorganizowane. Podczas rozmów ws. uruchomienia w Piszu studiów pielęgniarskich Powiat Piski reprezentował Członek Zarządu Powiatu dr Waldemar Brenda. Rozważano możliwość otwarcia w Piszu studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo w ramach oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. WSB z siedzibą w Poznaniu to niepaństwowa uczelnia zawodowa specjalizująca się w kształceniu na kierunkach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Prowadzi studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe na kierunkach przeznaczonych dla służb mundurowych oraz innych zawodów istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa. Posiada kilka filii, z których najbliższa jest w Giżycku.

Związek Powiatów Polskich o sytuacji szpitali i szkół powiatowych.

Aktualnej sytuacji w opiece zdrowotnej oraz kondycji placówek oświatowych na szczeblu powiatowym poświęcono uwagę podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Starosta Piski Andrzej Nowicki jako członek Zarządu Związku Powiatów Polskich uczestniczył w posiedzeniu, które miało miejsce  8 sierpnia w Warszawie. Program posiedzenia obejmował m.in. omówienie sytuacji ekonomicznej szpitali powiatowych na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród szpitali zrzeszonych  w Ogólnopolskim Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP) oraz w Związku Powiatów Polskich.

Spotkanie ws. lokalnego publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu piskiego.

W Starostwie Powiatowym w Piszu odbyło się kolejne z cyklu spotkań nt. możliwości usprawnienia istniejącej na terenie powiatu komunikacji publicznej poprzez reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych w celu zredukowania wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców małych miejscowości z terenu piskiego. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej pojawi się możliwość dofinansowania lokalnego publicznego transportu zbiorowego ze środków rządowych. Spotkanie, które miało miejsce w sali konferencyjnej Starostwa 8 sierpnia prowadzili Członek Zarządu Powiatu Piskiego dr Waldemar Brenda wraz z Naczelnikiem Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Leszkiem Bogdanowiczem. Uczestniczyli w nim Burmistrz Pisza Andrzej Szymborski, Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, Burmistrz Rucianego-Nidy Piotr Feliński, Burmistrz Białej Piskiej Beata Sokołowska oraz przedstawiciele lokalnych firm transportowych. W trakcie spotkania padło wiele pytań i wątpliwości co do mechanizmu i procedur dofinansowania połączeń autobusowych.

„SIOSTRY (…) Matkami Żydowski Dzieci. Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi wobec Zagłady Żydów w czasie II wojny światowej”. PLENEROWA WYSTAWA JUŻ W PISZU.

Od 16 lipca, na terenie kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Piszu prezentowana jest wystawa plenerowa Instytutu Pamięci Narodowej, upamiętniająca heroiczne działania Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi przeciwko zbrodniczej polityce III Rzeszy Niemieckiej.

Klauzula o RODO


Koniecznie Zobacz

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości