Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Innowacyjność Szansą Rozwoju Przedsiębiorstw - ostatnia szansa na dotacje inwestycyjne


Starosta Powiatu Pisz, Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Powiatowy Punkt Kontaktowy Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji zapraszają Przedsiębiorców z terenu Powiatu Piskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym
„Innowacyjność Szansą Rozwoju Przedsiębiorstw - ostatnia szansa na dotacje inwestycyjne”.
Spotkanie odbędzie się w dniu 16.04.2010r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu w godzinach 10:00 – 14:00
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, warunkiem uczestnictwa jest telefoniczne (087 423 10 60, 509 723 173), bądź mailowe (pk_pisz@rswi-olsztyn.pl) potwierdzenie obecności, do dnia 15.04.2010r. do godz. 14:00.


Z poważaniem,
Starosta Piski
Andrzej Nowicki


Program spotkania:

09:45 – 10:00 – Rejestracja uczestników, otwarcie spotkania
10:00 – 10:15 – Informacja Starosty Piskiego na temat działań samorządu w zakresie rozwoju lokalnego
10:15 – 11:45 – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury – poddziałanie 1.1.9 – „Inne inwestycje w przedsiębiorstwa” – ostatnia szansa na dotacje inwestycyjne, omówienie poddziałania, cześć praktyczna: omówienie wniosku i biznes planu, najczęściej popełniane błędy we wnioskach na ocenie formalnej i merytorycznej – Justyna Szambelan
11:45 – 12:00 – Przerwa kawowa
12:00 – 13:00 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – dotacje „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – Renata Dobroń
13:00 – 13:30 – Regionalny Fundusz Pożyczkowy i zasady udzielania pożyczek – Wojciech Strzałkowski
13:30 – 14:00 – Audyt technologiczny i transfer technologii – Wojciech Strzałkowski

KONKURS PLASTYCZNY

We wtorek 23.03.2010r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyły się eliminacje powiatowe XII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”. W eliminacjach udział wzięło 221 uczniów z 19 szkół podstawowych i gimnazjalnych Powiatu Piskiego.

STAROSTA NAGRODZONY

W poniedziałek 15 marca br. Krajowa Rada Spółdzielców wyróżniła Starostę Andrzeja Nowickiego tytułem „Samorządowca- spółdzielcy”. Starosta Piski przyjął tytuł i gratulacje z rąk Zbigniewa Sosnowskiego – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP. Powodem otrzymania wyróżnienia było okazane wsparcie i pomoc Starosty dla pracowników piskiego Holzwerku, jak i ratowania przed zamknięciem samego przedsiębiorstwa.

SPORTOWIEC POWIATU PISKIEGO 2009

W dniu 15 marca br. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu rozstrzygnięty został Plebiscyt Sportowca Powiatu Piskiego. Honorowy patronat nad Plebiscytem Gazety Piskiej objął Starosta Andrzej Nowicki. Kandydatów do tytułu najlepszego sportowca 2009 roku wytypowały kluby sportowe oraz ich trenerzy.

DOM KULTURY W RUCIANEM- NIDZIE

W poniedziałek 15 marca miało miejsce oficjalne otwarcie rozbudowanego ośrodka Domu Kultury w Rucianem- Nidzie. Przypomnijmy iż remont budynku trwający od czerwca 2009 roku „wzbogacił” Dom Kultury o nową salę widowiskową oraz pomieszczenie, które umożliwia organizację galerii oraz wystaw. Wyremontowany został również dach kulturalnej placówki. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki dotacji otrzymanej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura kultury”, a także ze środków własnych Gminy Ruciane- Nida. Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia budynku przez ks. Proboszcza Parafii p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rucianem-Nidzie Marka Święcha i powitalnego przemówienia Marka Kaczmarczyka- Dyrektora Domu Kultury w Rucianem- Nidzie.

XV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej

W dniu 12 marca 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Piszu przeprowadzono eliminacje powiatowe Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. W olimpiadzie udział wzięły reprezentacje Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu, Zespołu Szkół Leśnych, Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu, oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Orzyszu.

„OŚMIU WSPANIAŁYCH”

W dniu 11 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu odbyły się lokalne eliminacje Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Świat na Tak”. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Do konkursu przystąpiło sześciu wolontariuszy z Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Piszu. Kandydaci poproszeni zostali o zaprezentowanie swojego dotychczasowego dorobku z działalności w sferze wolontariatu.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU. TRANSGRANICZNE WDRAŻANIE USŁUG TURYSTYCZNYCH...

Po ponad rocznej wytężonej pracy Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus przyszedł czas na podsumowanie realizacji wspólnego projektu „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Litwa.

Zgodnie z planami projektowymi konferencja kończąca realizację wspólnego przedsięwzięcia odbyła się w litewskiej miejscowości Daugai w dniach 4- 5 marca br. Delegacja Powiatu Piskiego wraz z Partnerami z Rejonu Alytus poprowadziła niemalże pięciogodzinne spotkanie, które poświęcone było przede wszystkim wymianie doświadczeń zebranych podczas realizacji projektu „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce”, jak również przedstawieniem osiągniętych wyników.

Klauzula o RODO


Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości