Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

PIERWSZA RUNDA TURNIEJU O PUCHAR STAROSTY PISKIEGO ZA NAMI.

Tabele końcowe z dnia 06-03-2010 r. I Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Piskiego

Grupa A

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Sety Małe Punkty
1 Licealiści 4 6-0 150/122
2 I LO Pisz 3 3-3 143/138
3 Nadleśnictwo Pisz 2 0-6 118/151

Grupa B

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Sety Małe Punkty
1 Powiat Piski 4 6-1 174/142
2 Pro Voley Zajazd Kasieńka 3 4-4 189/181
3 Sklejka-Pisz 2 2-6 136/176

Wyniki spotkań grupowych

Grupa A
Nadleśnictwo Pisz – Licealiści 0:3 (23-25, 17-25, 15-25)
Licealiści – I LO Pisz 3:0 (25-23,25-22, 25-22)
I LO Pisz – Nadleśnictwo Pisz 3:0 (25-17, 25-22, 26-24)
Grupa B
Sklejka Pisz – Pro Voley Zajazd Kasieńka 1:3 (13-25, 26-28, 25-23, 18-25)
Pro Voley Zajazd Kasieńka – Powiat Piski 1:3 (25-27, 23-25, 25-22, 15-25)
Powiat Piski – Sklejka-Pisz 3:0 (25-16, 25-21, 25-17)

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU. TRANSGRANICZNE WDRAŻANIE USŁUG TURYSTYCZNYCH...

Po ponad rocznej wytężonej pracy Powiatu Piskiego i Rejonu Alytus przyszedł czas na podsumowanie realizacji wspólnego projektu „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa- Litwa.

Zgodnie z planami projektowymi konferencja kończąca realizację wspólnego przedsięwzięcia odbyła się w litewskiej miejscowości Daugai w dniach 4- 5 marca br. Delegacja Powiatu Piskiego wraz z Partnerami z Rejonu Alytus poprowadziła niemalże pięciogodzinne spotkanie, które poświęcone było przede wszystkim wymianie doświadczeń zebranych podczas realizacji projektu „Transgraniczne wdrażanie usług turystycznych na Litwie i w Polsce”, jak również przedstawieniem osiągniętych wyników.

GENDER INDEX NA WARMII I MAZURACH

Na terenie naszego województwa, w tym Powiatu Piskiego, realizowany jest projekt "Gender Index na Warmii i Mazurach" którego celem jest podniesienie wiedzy społeczeństwa Warmii i Mazur z zakresu roli kobiet i mężczyzn w życiu społeczno ekonomicznym. Projekt realizowany jest przez Region Warmińsko - Mazurski NSZZ Solidarność, z programu POKL. Bliższe informacje na temat projektu znajdują się na stronie http://www.wmcentrum-csr.net.

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA. SPECJALNE PODSTREFY EKONOMICZNE SZANSĄ DLA POWIATU

W środę, 3 marca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu zebrała się Powiatowa Rada Zatrudnienia. W spotkanku uczestniczyli między innymi Andrzej Nowicki – Starosta Piski, Jan Alicki – Burmistrz Pisza, Leszek Gryciuk – Burmistrz Rucianego-Nidy, Ryszard Szumowski – Burmistrz Białej Piskiej, Edyta Polak – Sekretarz Powiatu Pisz, Krystyna Niebrzydowska – Sekretarz Gminy Biała Piska oraz Wioletta Śląska-Zyśk – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu.

REALIZACJI KIERUNKÓW DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU PISZ W ROKU 2009

Podczas 38 sesji Rady Powiatu Pisz, radni oprócz spraw bieżących zapoznali się także z informacjami Zarządu Powiatu o realizacji zadań przyjętych w ubiegłym, 2009 r. Przedłożone informacje uzyskały pozytywną opinię Komisji Samorządu, Budżetu, Pracy, Budownictwa, Geodezji, Komunikacji, Gospodarki i Promocji oraz zostały jednogłośnie zaakceptowane w głosowaniu przez radnych.

 

Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy Powiatu i jest odpowiedzialny m.in. za przygotowywanie projektów uchwał rady i ich realizację, gospodarowanie mieniem powiatu oraz wykonywanie budżetu powiatu. Swoje zadania realizuje przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy i podlega w ich wykonaniu wyłącznie Radzie Powiatu. W obecnej, III kadencji Rady Powiatu w skład Zarządu Powiatu wchodzą:

 

Przewodniczący Andrzej Nowicki – Starosta Powiatu Pisz,

Wiceprzewodniczący Marek Wysocki – Wicestarosta Powiatu Pisz,

Andrzej Górski – Radny Powiatu Pisz,

Wiesław Tykocki – Radny Powiatu Pisz,

Zbigniew Żbikowski – Radny Powiatu Pisz.

XXXVIII SESJA RADY POWIATU

Druga w tym roku i zarazem 38 sesja Rady Powiatu Pisz, która odbyła się w czwartek, 25, lutego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu poświęcona była przede wszystkim sprawozdaniom i istotnym dla mieszkańców powiatu uchwałom.

Wojciech Małecki – Przewodniczący Rady Powiaty po przywitaniu wszystkich obecnych na sesji sprawnie przeprowadził radę przez wszystkie niezbędne czynności organizacyjne. W zasadniczej tematyce 38 sesji Rady Powiatu znalazły sie m.in. sprawozdania i informacje z zakresu działalności:

 

  1. Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego za rok 2009.

  2. Zarządu Powiatu z realizacji zadań przyjętych w 2009 r.

  3. O strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Piszu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Piskiego.

  4. Z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Piski.

Jeszcze przed sesją wszystkie informacje i sprawozdania uzyskały pozytywna ocenę na komisjach merytorycznych i zostały zaakceptowane w głosowaniu przez radnych.

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. POWÓDŹ NAM NIE ZAGRAŻA.

Śnieg, a raczej to co z niego pozostanie w trakcie odwilży, był tematem spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się we wtorek, 23 lutego w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Piszu.

Obecny stan wód na terenie Powiatu Piskiego nie budzi większego niepokoju w służbach odpowiedzialnych za jego monitoring. Wszystko za sprawą sprzyjającej aury, która skutecznie spowalnia roztopy. Pomimo tak korzystnej sytuacji Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Piszu na bieżąco kontroluje sytuację na terenie powiatu i jest przygotowany do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.

KIEDYŚ POBÓR DZIŚ KWALIFIKACJA. WOJSKO WZYWA ROCZNIK 91

W poniedziałek, 22 lutego rozpoczęła pracę Powiatowa Komisja Lekarska w Piszu. Do 26 marca, prawie 800 mężczyzn z terenu powiatu piskiego, zostanie włączonych do ewidencji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ełku.
Kwalifikacja wojskowa mająca na celu przede wszystkim ustalenie stanu zdrowia osoby stawiającej się na komisji oraz ujęcie jej w ewidencji dotyczy w tym roku:

1. Mężczyźni – rocznik podstawowy /1991/ – 19 lat;

2. Mężczyźni – rocznik starszy (którzy nie stawili się do kwalifikacji wojskowej) – do 24 lat.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej mogą być poddani także:

1. Kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będą studentami lub absolwentami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 r. życia.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 r. życia i zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości