Witamy!

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie witamy wszystkich na nowej stronie Starostwa Powiatu Piskiego. Mamy nadzieję, że nowa strona powiatu odpowiadała będzie duchowi czasu i umożliwi Państwu lepszy dostęp do informacji. Liczymy, że będziecie Państwo zadowoleni z nowej formy przekazu informacji oraz z proponowanych treści, jakie zamieszczać będziemy na tej stronie.

Zachęcamy Państwa do jak najczęstszych odwiedzin naszej strony, tu znajdziecie najszybciej aktualne informacje z terenu naszego powiatu.

Starostwo Powiatowe w Piszu udostępnia swoje usługi również dla osób słabosłyszących oraz głuchoniemych. W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza migowego co najmniej na 3 dni przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Piszu
Ul. Warszawska 1
12-200 Pisz
Tel. 87-4254700; Fax. 87-4254701
e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl

 

Komunikator Skype: powiat-pisz
Fax.: 87-4254701
e-mail: sekretariat@powiat.pisz.pl

Formularz zgłoszeniowy

Logo - Niesłyszący

Ogłoszenie

UWAGA

STAROSTWO POWIATOWE W PISZU

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU ORAZ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

INFORMUJE, ŻE

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT

 

ZARZĄD POWIATU W PISZU OGŁASZA KONKURS OFERT
na powierzenie lub wsparcie zadań powiatu w roku 2009

 
I. Zadnia i priorytetowe działania powiatu do realizacji w roku 2009:
 
1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Działania o zasięgu ponadgminnym na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczaniu społecznemu przez organizacje działające na terenie Powiatu Piskiego

 
2. Sport i rekreacja:

Ponadgminna działalność służąca rozwojowi i upowszechnianiu kultury fizycznej i rekreacji w rodzinie

 
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

Rozwijanie patriotyzmu lokalnego poprzez podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Piskiego w obszarze lokalnej kultury i historii

 

Koncert Orkiestry Dętej

W dniu 22 czerwca br. w Piskim Domu Kultury odbyła się po raz szósty Gala Wilka Piskiego. Uroczystość ta, jak co roku, ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób bądź instytucji szczególnie wyróżniających się w swoich działaniach na terenie Powiatu Piskiego. O nominacjach w kategoriach : gospodarka, kultura, działalność na rzecz Ziemi Piskiej, sport, postawa godna pochwały i propagowania, zadecydowała Kapituła Wilka Piskiego, w której skład wchodzą: Starosta Piski, burmistrzowie Gmin Powiatu Piskiego, oraz redaktor naczelny „Gazety Piskiej”.

Otwarcie boiska przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu

15 czerwca miało miejsce oficjalne otwarcie boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 1 w Piszu. Obiekt sportowy o wymiarach 34m/64m powstał dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki, grupy PZU SA, PZU Życie w ramach Programu „BLISKO BOISKO”. Część środków pochodziła również z budżetu Powiatu Piskiego. W roku bieżącym jest to trzecie, na zaplanowane 50 w naszym województwie, oddane do użytku boisko. Obiekt jest dostępny bezpłatnie dla mieszkańców, również poza szkolnymi godzinami lekcyjnymi oraz w dni wolne. Ma służyć przede wszystkim do propagowania zdrowego trybu życia.

Konferencja polsko - litewska

W dniu 8 czerwca br. odbyła się konferencja polsko-litewska rozpoczynająca realizację projektu „Transgraniczny rozwój aktywnych usług turystycznych na Litwie i w Polsce”. Miała ona na celu prezentację i dyskusję nad rezultatami realizowanego projektu.

DZIEŃ STRAŻAKA

Dnia 22 maja br. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Piszu uroczyście obchodziła święto patrona strażaków- Św. Floriana. Gośćmi honorowymi uroczystości byli Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP – Zbigniew Włodkowski, bryg. Jana Słupski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, a także przedstawiciele władz wojewódzkich oraz samorządowych.

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
Święto to, w czerwcu 2008 roku, ustanowił Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętniając w ten sposób datę pierwszych demokratycznych wyborów do samorządów rad gmin i miast, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

ZMIANY NA STANOWISKU KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W PISZU

W czwartek 30 kwietnia w Komendzie Powiatowej Policji w Piszu odbyło się uroczyste pożegnanie komendanta nadkom. Andrzeja Borkowskiego, który po blisko 28 letniej służbie w policji przeszedł na emeryturę i powołanie nowego komendanta, którym został dotychczasowy pierwszy zastępca komendanta - kom. Dariusz Pieloch.

Warunki pogodowe

Prezentacja 3d

Zobacz wirtualny spacer po Starostwie Powiatowym w Piszu 

Nasz Niemiecki Partner

Wiadomości